Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Title of the item:

[Uniwersał w sprawie podatku na wojsko] : [Incipit:] Justitiae administratio, publicae tranquillitatis & debiti ordinis conservatio [...] = Wykonywanie sprawiedliwości, publiczney Spokoyności, y należytego zachowania porządku [...] : [Datum:] Datum Leopoli per Nostrum Gubernatorem Nostrum Regnorum Galliciae & Lodomeriae die 25 Februarii Anno Millesimo Septigentesimo Septuagesimo Quatro = Dan w Lwowie przez naszego Rzadcę Galicyi y Lodomeryi Królewst Naszych Dnia 25 Lutego Roku 1774.

Title:
[Uniwersał w sprawie podatku na wojsko] : [Incipit:] Justitiae administratio, publicae tranquillitatis & debiti ordinis conservatio [...] = Wykonywanie sprawiedliwości, publiczney Spokoyności, y należytego zachowania porządku [...] : [Datum:] Datum Leopoli per Nostrum Gubernatorem Nostrum Regnorum Galliciae & Lodomeriae die 25 Februarii Anno Millesimo Septigentesimo Septuagesimo Quatro = Dan w Lwowie przez naszego Rzadcę Galicyi y Lodomeryi Królewst Naszych Dnia 25 Lutego Roku 1774.
Authors:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Contributors:
Hadik, András (1710-1790)
Subject:
Bezpieczeństwo i wojskowość
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Publication date:
[po 25 II 1774]
Publisher:
Miejsce nieznane] : [ [drukarz nieznany], [po 25 II 1774
Language:
Latin
Polish
Rights:
Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
Source:
Biblioteka Narodowa
Data provider:
Academica
Other
  Go to the source  Link opens in a new window
Tekst główny poprzedza tytulatura po łacinie i po polsku cesarzowej Marii Teresy.

rozporządzenie

Pod dokumentem podpisał się Adrzej Hrabia de Hadyk.

Tekst równolegle w języku łacińskim i polskim.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process