Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Hadik, András (1710-1790)" according to the criterion: All fields


Showing 1-2 from 2 results
Title:
[Uniwersał w sprawie podatku na wojsko] : [Incipit:] Justitiae administratio, publicae tranquillitatis & debiti ordinis conservatio [...] = Wykonywanie sprawiedliwości, publiczney Spokoyności, y należytego zachowania porządku [...] : [Datum:] Datum Leopoli per Nostrum Gubernatorem Nostrum Regnorum Galliciae & Lodomeriae die 25 Februarii Anno Millesimo Septigentesimo Septuagesimo Quatro = Dan w Lwowie przez naszego Rzadcę Galicyi y Lodomeryi Królewst Naszych Dnia 25 Lutego Roku 1774.
Authors:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Contributors:
Hadik, András (1710-1790)
Subject:
Bezpieczeństwo i wojskowość
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Show more
Publication date:
[po 25 II 1774]
Publisher:
Miejsce nieznane] : [ [drukarz nieznany], [po 25 II 1774
Data provider:
Academica
Other
Title:
[Uniwersał w sprawie podatku na wojsko] : [Incipit:] Justitiae administratio, publicae tranquillitatis & debiti ordinis conservatio [...] = Wykonywanie sprawiedliwości, publiczney Spokoyności, y należytego zachowania porządku [...] : [Datum:] Datum Leopoli per Nostrum Gubernatorem Nostrum Regnorum Galliciae & Lodomeriae die 25 Februarii Anno Millesimo Septigentesimo Septuagesimo Quatro = Dan w Lwowie przez naszego Rzadcę Galicyi y Lodomeryi Królewst Naszych Dnia 25 Lutego Roku 1774.
Authors:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Contributors:
Hadik, András (1710-1790)
Subject:
Bezpieczeństwo i wojskowość
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Show more
Publication date:
[po 25 II 1774]
Publisher:
Miejsce nieznane] : [ [drukarz nieznany], [po 25 II 1774
Data provider:
Academica
Other
    Showing 1-2 from 2 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process