Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Dekret w sprawie sądów w Galicji Zachodniej] : [Incipit:] Quum in nostra occidentali Galicia ea a nobis instituta sint judicia, a quibus jus suum persequentes in regno illo promptam [...
Autorzy:
Franciszek I (cesarz Austrii ; 1768-1835)
Współwytwórcy:
Lazanzki, Prokop von Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 17 VI 1797]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 17 VI 1797
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] : [Incipit:] Entbieten allen in Unsern Böhmisch und Osterreischen deutschen Erblanden [...] Da die Eheverlobnisze weder für den Staat [...] = [Incipit:] Wszem w obec w Naszych Czeskich y Austryackich Niemieckich Kraiach [...] Ponieważ Zaręczyny małżeńskie [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Reischach, Judas Thaddäus von (1728-1803) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 30 VIII 1782]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 30 VIII 1782
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] : [Incipit:] Da die geistlichen Orden in keiner andern Absicht, als unter der Bedingung [...] = [Incipit:] Gdy Zakony Duchownych, żadnym innym końcem, tylko pod tą kondycyą, ażeby swieckiemu Duchowieństwu w staranności o duszach dopomagały [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 11 IX 1782]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 11 IX 1782
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Von Ger. Röm. Kais. Kön. Ap. Majestät Gubernii in den Königreichen Galizien, und Lodomerien [...] = Iego Rzym. Ces. Kr. Ap. Mci. Naywyższe rządy kraiowe w Krolestwach Galicyi y Lodomeryi [...] : [Incipit:] Seine Kaiserl. Königliche Maiestät haben mittelst höchsten Hofdekrets von 16ten praet durch ein Rachtrags-Circulare [...] = Iego Ces. Król. Apostol. Mc Naywyższym Nadwornym Dekretem dd 16go praet. przez Suplement do Cyrkularza [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Brigido, Joseph Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 4 X 1782]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 4 X 1782
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] : [Incipit:] Entbieten all und jeden, besonders dem in Unseren Königreichen Galizien und Lodomerien [...] = [Incipit:] Wszem w obec, y każdemu z osobna, osobliwiey iednak wszystkim w Królestwach Naszych Galicyi y Lodomeryi [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Brigido, Joseph Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 20 I 1782]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 20 I 1782
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] : [Incipit:] Entbieten Unsern sämmtlichen Unterthanen der böhmisch-und österreichischen deutschen Erblanden Unsere Gnade [...] = [Incipit:] Wszystkim w powszechności poddanym Czeskich y Austryackich Niemieckich dziedzicznych Kraiow Naszę Łaskę [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Reischach, Judas Thaddäus von (1728-1803) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 6 IX 1782]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 6 IX 1782
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] : [Incipit:] Da bey Abbandlung der Verlassenschaften sich manchmal Zweifel erhoben haben [...] = [Incipit:] Ponieważ przy rozsądzaniu Sukcessyi niekiedy trudności zachodziły [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Reischach, Judas Thaddäus von (1728-1803) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 7 IX 1782]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 7 IX 1782
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] : [Incipit:] Bereits unterm 19ten April dieses Jahrs [...] von 26ten März nehmlichen Jahrs, wie sich wegen des Rechtszuges in Ehesachen [...] = [Incipit:] Iuż na dniu 19tym Kwietnia Roku ninieyszego [...] 26go Marca tegoż samego Roku, iakim sposobem droga prawa względem Małżeństw [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Brigido, Joseph Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 30 VIII 1782]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 30 VIII 1782
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Mapa ścienna Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z Księstw: Oświęcimskiem i Zatorskiem
Autorzy:
Majerski, Stanisław (1852-1926)
Współwytwórcy:
Zakład Litograficzny A. Przyszlak (Lwów)
Księgarnia i Skład Nut Gubrynowicza i Schmidta (Lwów)
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1894]
Wydawca:
Lwów : Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta Lit. A. Przyszlak)
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Kalendarz tytularny czyli imiona y nazwiska wszystkich Dignitarzów y Urzędników J. C. A. Mści w Królestwach Galicyi y Lodomeryi zostaiących, tudzież Czeskiey y Austryackiey Nadw. Kancellaryi oraz y Naywyższego Trybunału Sądów nadwor. na R. 1781.
Współwytwórcy:
Pillerowa, Józefa Druk
Tematy:
Urzędnicy
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
We Lwowie : u W. Józefy Piller c. k. G. Typog.
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Patent, Die Liqidirung der von den diesländigen Innsassen auszer dem Kordon in dem Republikanischen Gebiete habenden Schuld-Foderungen berreffenf = Uniwersał Likwidacyą Długów tuteyszych Obywatelów, za Kordonem w Państwie Rzeczypospolity Polskiey pretendowanych, obwieszczaiący
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780)
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Oddłużenie
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 21 II 1778]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 21 II 1778
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1799 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia az do ostatniego Grudnia roku 1799 wypadłych. [Tom 27].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1799]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent zukünftigen Verhütt und Abhaltung deren in Schwung gehenden Kinder-Mordthaten : [Incipit:] Entbiethen allen, und jeden Unseren treugehorsamsten [...] : [Datum:] Gegeben in der landesfürstlichen Hauptstadt Lemberg den 27. Februarii 1776 = Uniwersał tyczący się ostrzeżenia y zakazu goruiącego dzieci Zaboistwa : [Incipit:] Wszem w obec y każdemu zosobna wiernym ktoreykolwiek bądź kondycyi [...] : [Datum:] Dan w Lwowie Monarchycznym stołecznym Mieście dnia 27. Lutego Roku 1776.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Dzieciobójstwo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 27 II 1776]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 27 II 1776
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1794 emantorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1794 wypadłych. [Tom 22].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1794]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris 1780 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1780 wypadłych. [Tom 8].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1780]
Wydawca:
Leopoli : typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1796 emantorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1796 wypadłych. [Tom 24].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1796]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad Ultimam Decembris 1800 Emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycznia az do Ostatniego Grudnia roku 1800 wypadłych. [Tom 28].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Prawo
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1800]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1799 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia az do ostatniego Grudnia roku 1799 wypadłych. [Tom 27].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Prawo
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1799]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad Ultimam Decembris 1801 Emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolestwach od Dnia 1. Stycznia az do Ostatniego Grudnia roku 1801 wypadłych. [Tom 29].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Prawo
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1801]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nos Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix Vidua [... ] = My Marya Teressa z Łaski Bożey Cesarzowa, Rzymska Wdowa [...] : [Incipit:] Omnibus & singulis Nostrorum Galiciae & Lodomeriae Regnorum [...] = Wszystkim w obec y każdemu z osobna Naszym Galicyi y Lodomeryi krolestw [...] : [Datum:] Leopoli per Nostrum Gubernatorem Regnorum nostrorum Galiciae & Lodomeriae Die 18vo Jan. 1774 = Dan w Lwowie przez Naszego Galicyi y Lodomeryi krolestw Naszych Rządcę. Dnia 18tego Stycznia 1774.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Pergen, Johann Anton von (1725-1814) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Szlachta
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 18 I 1774]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 18 I 1774
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Mit welchen den Kontraband fälligen Partheyen der Weeg des Rechtes und der Gnade zugleich, ohne dass ein einmal ergriffener Weeg den andern ausschliesse, gestattet wird = Uniwersał Partyom Kontrabandowi podległym Drogi Prawa y Drogi Łaski, bez zagradzania iedney Drogi do drugiey chwytania się, pozwalaiący
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Blumegen, Heinrich Cajetan von (1715-1788) Podpis
Tematy:
Ułaskawienie
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 23 V 1779]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 23 V 1779
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio Edictorum et Mandatorum Universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad Ultimam Decembris 1802 Emanatorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolewstwach od Dnia 1. Stycznia az do Ostatniego Grudnia roku 1802 wypadłych. [Tom 30].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824)
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Prawo
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1802]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1783 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do konca Grudnia roku 1783 wypadłych. [Tom 11].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1783]
Wydawca:
Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Ianuar. ad ultimam Decembr. anno 1777 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycz. aż do konca Grudnia roku 1777 wypadłych. [Tom 5].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
1777
Wydawca:
Leopoli : Typis Antonii Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1793 emantorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1793 wypadłych. [Tom 21].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1793]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1792 emantorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1792 wypadłych. [Tom 20].
Współwytwórcy:
Piller, Tomasz (?-1796) Druk
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1792]
Wydawca:
Leopoli : Typis Thomae et Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1789 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia roku 1789 wypadłych. [Tom 17].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1789]
Wydawca:
Leopoli : typis viduae Josephae Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1782 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1782 wypadłych. [Tom 10].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1782]
Wydawca:
Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1785 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia roku 1785 wypadłych. [Tom 13].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1785]
Wydawca:
Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser [...] : [Incipit:] Unter den übrigen Beweisen, wodurch jemand überführt werden kann, der Vater eines ausser der Ehe erzeugten Kindes [...] : [Incipit:] Między inne dowody, ktoremi kto przekonany być może, iż iest oycem dziecięcia z nieprawego łoża [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790) Autor
Współwytwórcy:
Kollowrat, Leopold von Podpis
Tematy:
Ojcostwo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 22 XI 1787]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 22 XI 1787
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1798 emantorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia az do ostatniego Grudnia roku 1798 wypadłych. [Tom 26].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1798]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1797 emantorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia az do ostatniego Grudnia roku 1797 wypadłych. [Tom 25].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1797]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1795 emantorum = Kontinuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1795 wypadłych. [Tom 23].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1795]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Ianuar. ad ultimam Decembris anno 1787 emantorum = Continuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia roku 1787 Wypadłych. [Tom 15].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1787]
Wydawca:
Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1790 emantorum = Continuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1790 wypadłych. [Tom 18].
Współwytwórcy:
Piller, Tomasz (?-1796) Druk
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1790]
Wydawca:
Leopoli : Typis Thomae et Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Ianuar. ad ultimam Decembr. anno 1776 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Krolestwach od dnia 1. Stycz. aż do konca Grudnia roku 1776 wypadłych. [Tom 4].
Współwytwórcy:
Piller, Tomasz (?-1796) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[nie przed 1 I 1777]
Wydawca:
Leopoli : Typis Thomas Piller [...], [nie przed 1 I 1777]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januar. ad ultimam Decembris anno 1788 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia roku 1788 wypadłych. [Tom 16].
Współwytwórcy:
Piller, Józef Jan (17..-1824) Druk
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1788]
Wydawca:
Leopoli : Typis Josephi Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris anno 1781 emantorum = Kontynuacya Wyrokow y Rozkazow Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia roku 1781 wypadłych. [Tom 9].
Współwytwórcy:
Piller, Antoni (dziedzice) Druk
Tematy:
Prawo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[1781]
Wydawca:
Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nos Maria Theresia Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix Vidua [...] : [Incipit:] Praesentibus literis patentalibus universis, & singulis Regnorum nostorum Galiciae & Lodomeriae [...] : [Datum:] Datum in Nostra Caesareo-Regia Civitate Leopoliensi, Die 9 Januarii 1776.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780)
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Sądownictwo
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 9 I 1776]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 9 I 1776
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Regna Galiciae, et Lodomeriae Iosephi II. et M. Theresiae Avgg. Ivssv methodo astronomico trigonometrica, nec non Bukovina geometrice dimensa : Adjectus est alphabeticus locorum, et Quadratulorum, ipsis in Tabula Geographica respondentium index, Seorsum typis datus
Autorzy:
Liesganig, Joseph (1719-1799). Autor
Współwytwórcy:
Prixner, Gottfried (1746-1819). Rytownik
Maulbertsch, Franz Anton (1724-1796). Rysunki
Liechtenstern, Joseph Marx von (1765-1828). Opracowanie
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
1794
Wydawca:
[Wiedeń] : [wydawca nieznany]
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1821 (15/20 października) wyd. 1822
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1835 (15/20 października) wyd. 1836
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1836 (17/22 października) wyd. 1837
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1838 (1/6 października) wyd. 1840
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1841 (4/9 października) wyd. 1843
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Dzieła Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się i Trwał do Dnia ... Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags.
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1822, Czynności Seymu (15/19 października) wyd. 1824
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1824, Czynności Seymu (18/23 października) wyd. 1825
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1830, Czynności Seymu 18-23 października - wyd. 1832
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1834 (22/25 października) wyd. 1835
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1837 (18/23 października) wyd. 1838
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1839 (10/19 września) wyd. 1842
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1826 (16/21 października) wyd. 1828
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1827 (15/20 października) wyd. 1830
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1828 (15/21 października) wyd. 1830
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1829 (15/21 października) wyd. 1832
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1833 (21/28 października) wyd. 1835
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1843 (18/25 września) wyd. 1844
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1842 (19/27 września) wyd. 1843
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1844 (16/23 września) wyd. 1845
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1840 (28 września/3 października) wyd. 1842
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Dzieła Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się i Trwał do Dnia ... Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1820 - Dzieła Seymu 16-21 października , wyd. 1821
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1823, Czynności Seymu (15/20 października ) wyd. 1824
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu ... w Roku ... Zgromadził się, i Trwał do dnia ...Miesiąca i Roku Tegoż = Verhandlungen des in den Königreichen Galizien und Lodomerien am ... eröffneten, und am ... desselben Monats und Jahrs geschossenen Landtags., 1825, Czynności Seymu (17/22 października) wyd. 1826
Współwytwórcy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (Austria). Sejm Królestw Galicji i Lodomerii
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Wydawca:
Lemberg : Sejm Królestw Galicji i Lodomerii (Lemberg : gedruckt bei Joseph Johann Piller Gubernial Buchdrucker)
Dostawca treści:
Academica
Czasopismo
Tytuł:
Von Ihro Römisch. Kais. Kön. Apostol. Majestät Gubernii in den Konigreichen Gallizien und Lodomerien [...] = Od Cesarsko Krolewskiey Apostolskiey Mosci Krolestw Galicyi i Lodomeryi rządom [...] : [Incipit:] Man habe zwar denen sammtlichen Dominien all bereits unterm 26ten Hornung inlebenden Jahrs durch die Distrikts Aemter erinneren lassen [...] = Lubo w prawdzie iuż wszystkim Państwom na dni 26go Lutego nineyszego Roku przez Urzędy Dystryktowe wiadomo uczynić sę kazało [...] : [Datum:] Lemberg den 10ten November 1780 = W Lwowie Dnia 10go Listopada 1780.
Współwytwórcy:
Brigido, Joseph Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 10 XI 1780]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [ [drukarz nieznany], [po 10 XI 1780
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Porządek tax y opłaty sądowey na klassy podzielony y ułożony a na Krolestwa Gallicyi y Lodomeryi rozciągniony.
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Chotek, Rudolf (1748-1824)
Gebler, Tobias Philipp von (1726-1786) Autor
Trattner, Johann Thomas von (1717-1798) Wydawca
Kollowrat, Leopold von Autor
Tematy:
Opłaty sądowe
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
1783
Wydawca:
W Wiedniu : w Drukarni Jana Tom. de Trattnern [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nos Sacrae Cesareo-Regiae AC Apostolicae Majestatis Commissarius, Plenipotentiarius, & Gubernator [...] = My Nayiasnieyszego Cesarsko-Krolewskiego i Apostolskiego Maiestatu Kommisarz, Plenipotent, i Rządca [...] : [Incipit:] Signisicatum Nobis est, plurimos subditorum Rusticorum agros incultos jacere [...] : [Incipit:] Doniesiono Nam, że u wielu Rolnikow nieuprawione są pola [...] : [Datum:] Datum Leopoli 18 9bris 1772 : [Datum:] Dan w Lwowie 1772 18 Listopada
Autorzy:
Pergen, Johann Anton von (1725-1814) Autor
Tematy:
Uprawa roli
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 18 XI 1772]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 18 XI 1772
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Nos Maria Theresia Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix Vidua [...] : [Incipit:] Omnibus & singulis Nostris fidelibus Incolis, & Subditis [...] : [Datum:] Datum in Nostra Caesareo-Regio Civitate Leopoli, die 23tia Julii 1776.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Tematy:
Majątki ziemskie
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 23 VII 1776]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 23 VII 1776
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser [...] : [Incipit:] Es ist zwar schon der § 33 der unterm 16ten Jdner 1783 in Ehelachen erlassenen Verordnung [...] :[Incipit:] Wprawdzie § 33 rozporządzenia pod dniem 16 Stycznia 1783go względem małżenstwa wydanego [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Współwytwórcy:
Kollowrat, Leopold von Podpis
Tematy:
Małżeństwo
Zapowiedź
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 2 XI 1787]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 2 XI 1787
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Joseph der zweite von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bozey Łaski Obrany Cesarz Rzymski [...] : [Incipit:] Entbieten und wollen vom nun an auf beständige Zeiten von oberherrlicher Machts wegen [...] = [Incipit:] Oznaymuiemy, y z mocy naywyższego Panowania Naszego, odtąd na wieczne czasy, względem ważnego społeczenstwa, ktore wiele Klasztorów [...].
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Zarządzanie
Zakony
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 24 III 1781]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 24 III 1781
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Joseph der Zweite, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] [Incipit:] Entbieten und wollen von nun an auf beständige Zeiten von oberherrlicher Machts wegen [...] : [Datum:] Gegeben in [...] Wien den 24ten März 1781 = [Incipit:] Oznaymuiemy, y z mocy naywyższego Panowania Naszego, odtąd na wieczne czasy, względem ważnego społeczeństwa [...] : [Datum:] Dan w [...] Wiedniu dnia 24go Marca 1781.
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Blumegen, Heinrich Cajetan von (1715-1788) Podpis
Tematy:
Zakony
Prawodawstwo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 24 III 1781]
Wydawca:
Wiedeń?] : [drukarz nieznany], [po 24 III 1781
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
My Nayiasnieyszego Cesarsko-Krolewskiego i Apostolskiego Majestatu Kommisarz, Plenipotent, i Rządca. Wszystkim do wiadomosci podaiemy : [Incipit:] Dochodzi nas wiadomość, że niektorzy względu nie maiąc na Uniwersał dnia 13 Pazdziernika wydany [...] : [Datum:] Dań w Lwowie 16 Listopada 1772
Autorzy:
Pergen, Johann Anton von (1725-1814) Autor
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Chłopi
Poddaństwo
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 16 XI 1772]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 16 XI 1772
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Von S. Röm. Kais. Kön. Ap. Majest Gubernii in den Königreichen Galizien und Lodomerien wegen wird allen Dominien [...] = Cesarsk. Krolewskie Naywyższe Kraiowe Rządy w Krolestwach Galicyi y Lodomeryi [...] : [Incipit:] Wiewohlen die fortwährige Evidenzhaltung des Populations-Standes immerhin von dem daseyn [...] : [Incipit:] Lubo kontynuiące się Ewidencyonalne Czynności Zaludnienia Kraiowego [...].
Współwytwórcy:
Brigido, Joseph Podpis
Tematy:
Ludność
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Migracje
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 13 VII 1781]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 13 VII 1781
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nachricht = Uwiadomienie : [Incipit:] Man hat wahrgenommen, dass in dem allgemeinen Umlauf noch zuweilen jene Gattung der falschen holländer Duckaten [...] = [Incipit:] Widzieć się dało, iż w powszechney Cyrkulacyi czasem takie holenderskie Czerwone Złote od roznych lat pokazuią się [...] : [Datum:] Lemberg den 21ten December 1781 = [Datum:] W Lwowie dnia 21go Grudnia 1781.
Tematy:
Fałszerstwo
Monety
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 27 XII 1781]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 27 XII 1781
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Przepis powszechny sądowy, co do zbiegu wierzycielow do zachowania wszystkim sędziom, na Krolestwa Gallicyi y Lodomeryi postanowionym ułożony.
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790) Autor
Współwytwórcy:
Trattner, Johann Thomas von (1717-1798) Wydawca
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Prawodawstwo
Pokaż więcej
Data publikacji:
1783
Wydawca:
W Wiedniu : w Drukarni Jana Tom. de Trattnern [...]
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
[Postanowienia dotyczące stęplowania papieru] : [Incipit:] Entbieten allen, und jeden Innwohnern Innsassen, und Unterthanen, Unserer Erbkönigreiche Galizien und Lodomerien [...] = Wszem wobec y każdemu zosobna naszych dziedzicznych Galicyi y Lodomeryi Krolestw [...] : [Datum:] Gegeben in unserer Haupt und Residenstadt Wien den 30ten Tag des Monats Juny im siebzehenhundert vier und achtzigstenunserer Regierung der römischen im zwanzigsten, und der erbländischen im vierten Jahre = Dan w Naszym stołecznym y Rezydencyonalnym Mieście Wiedniu dnia 30go Miesiąca czerwca tysiąc siedmset ośmdziesiątego czwartego, Państw naszych Rzymskiego, w dwódziestym, dziedzicznych w czwartym Roku
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790) Autor
Współwytwórcy:
Kollowrat, Leopold von Podpis
Gebler, Tobias Philipp von (1726-1786) Podpis
Margelik, Johann Wenzel (ca 1750-18..) Podpis
Chotek, Johann Rudolph Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Papier
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 30 VI 1784]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 30 VI 1784
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Przywilej dla kościoła greko-katolickiego] : [Incipit:] Considerationes ritum Graeco-catholicum a tempore revindicationis Galiciae et Lodomeriae regnorum [...] = Zważaiąc, iż obrządek grecko-katolicki od czasu odzyskania Krolestw Galicyi i Lodomeryi [...] : [Datum:] [...] inArchiducali Civitate Nostra Vienna die octava mensis Julij, Anno Domini millesimo septingentesimo nonagesimo [...] = [...] w Stolicy Arcyxiąęcey Wiedniu, dnia ósmego miesiąca lipca roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego dziewięćdziesiątego [...
Autorzy:
Leopold II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1747-1792) Autor
Współwytwórcy:
Ugarte, Johann Wenzel von und zu (1748-1796) Podpis
Odonell Jozef Podpis
Kollowrat, Leopold von Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Grekokatolicy
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 8 VII 1790]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 8 VII 1790
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] ; [Incipit:] Wir haben in der unter dem 30ten September 1781 erlassenen Berordnung § pho 10 mo in Ansehen der in dem Republikanischen zugleich begüterten [...] = W Ustawie Naszey na dniu 30tym Września 1781 wyszłey, w §10tym co do obywatelow razem w Prowincyach Rzeczy-Pospolitey Dobra swoie maiących [...] : [Datum:] Gegeben in unserer Haupt und Residenzstadt Wien den 1ten Tag des Monats April im siebzehendert vier und achtzisten, unserer Regierung der römischen im zwanzigsten, und der erbländischen im vierten Jahre = Dan w Naszym Stołecznym y Rezydencyonalnym Mieście Wiedniu dnia 1go Miesiąca Kwietnia tysiąc siedmset ośmdziesiątego czwartego, Państw Naszych Rzymskiego w dwudziestym, dziedzicznych w czwartym roku
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790) Autor
Współwytwórcy:
Chotek, Johann Rudolph Podpis
Gebler, Tobias Philipp von (1726-1786) Podpis
Kolowrat-Krakowský, Leopold von (1727-1809) Podpis
Margelik, Johann Wenzel (ca 1750-18..) Podpis
Tematy:
Szlachta
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 1 IV 1784]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 1 IV 1784
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Die Einführung eines ordentlichen Privativi, in Unsehung der Einfuhr als der fabrikatur des tabaks, und deffen Berschleisses, betressend = Uniwersał porządne privativum tak co do wprowadzenia, iako też y Fabrykowania Tutiunów y Tabak, tudzuież onychże Przedawania wprowadzaiący : [Incipit:] Entbieten allen und jeden unserer treugehorsamsten Basallen und unterthanen, die in Unseren Königreichen Gallizien und Lodomerien [...] = Wszem w obec y każdemu z Osobna Nam wierno-posłusznym Wazalom y Poddanym w naszym Galicyi y Lodomeryi [...] = [Datum:] Gegeben in unsere Köngl. Hauptstadt Lemberg, den 17ten Jänner 1778 = Dan w Lwowie Cesarsko-Królewskim Naszym Stołecznym Mieście, dnia 17. Stycznia 1778.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Tabaka
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 17 I 1778]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 17 I 1778
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser [...] = My Jozef Wtory z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski [...] ; [Incipit:] Wir haben in der unter dem 30ten September 1781 erlassenen Berordnung § pho 10 mo in Ansehen der in dem Republikanischen zugleich begüterten [...] = W Ustawie Naszey na dniu 30tym Września 1781 wyszłey, w §10tym co do obywatelow razem w Prowincyach Rzeczy-Pospolitey Dobra swoie maiących [...] : [Datum:] Gegeben in unserer Haupt und Residenzstadt Wien den 1ten Tag des Monats April im siebzehendert vier und achtzisten, unserer Regierung der römischen im zwanzigsten, und der erbländischen im vierten Jahre = Dan w Naszym Stołecznym y Rezydencyonalnym Mieście Wiedniu dnia 1go Miesiąca Kwietnia tysiąc siedmset ośmdziesiątego czwartego, Państw Naszych Rzymskiego w dwudziestym, dziedzicznych w czwartym roku
Autorzy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790) Autor
Współwytwórcy:
Chotek, Johann Rudolph Podpis
Gebler, Tobias Philipp von (1726-1786) Podpis
Kolowrat-Krakowský, Leopold von (1727-1809) Podpis
Margelik, Johann Wenzel (ca 1750-18..) Podpis
Tematy:
Szlachta
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 1 IV 1784]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 1 IV 1784
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Patent, Die Einführung eines ordentlichen Privativi, in Unsehung der Einfuhr als der fabrikatur des tabaks, und deffen Berschleisses, betressend = Uniwersał porządne privativum tak co do wprowadzenia, iako też y Fabrykowania Tutiunów y Tabak, tudzuież onychże Przedawania wprowadzaiący : [Incipit:] Entbieten allen und jeden unserer treugehorsamsten Basallen und unterthanen, die in Unseren Königreichen Gallizien und Lodomerien [...] = Wszem w obec y każdemu z Osobna Nam wierno-posłusznym Wazalom y Poddanym w naszym Galicyi y Lodomeryi [...] = [Datum:] Gegeben in unsere Köngl. Hauptstadt Lemberg, den 17ten Jänner 1778 = Dan w Lwowie Cesarsko-Królewskim Naszym Stołecznym Mieście, dnia 17. Stycznia 1778.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Tabaka
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 17 I 1778]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 17 I 1778
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Koenigreich Galizien und Lodomerien herausgegeben im Jahre 1790 von Liesganig nach den vorzüglichsten neuern Hülfsquellen vermehrt und verbbessert von dem K.K. Oest. Generalquartiermeisterstabe
Współwytwórcy:
Generalquartiermeisterstab (Austria) Instytucja sprawcza
Liesganig, Joseph (1719-1799). Źródła danych
Huber, Daniel. Rytownik
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Topografia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1824
Wydawca:
[Wiedeń] : [wydawca nieznany]
Dostawca treści:
Academica
Inne

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies