Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-25 z 25
Tytuł:
Nos Maria Theresia Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix Vidua [...] : [Incipit:] Omnibus & singulis Nostris fidelibus Incolis, & Subditis [...] : [Datum:] Datum in Nostra Caesareo-Regio Civitate Leopoli, die 23tia Julii 1776.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Tematy:
Majątki ziemskie
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 23 VII 1776]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 23 VII 1776
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Römische Kaiserinn Wittib [...] = My Marya Teressa z łaski Bozey cesarzowa rzymska wdowa [...] : [Datum:] Geben in Unserer Haupt- Stadt Lemberg den 17ten November 1778.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Tematy:
Austria
Podatki i opłaty lokalne
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 17 XI 1778]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 17 XI 1778
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Reskrypt cyrkularny ktory cesarzowa [...] rzymska, królowa węgierska, y czeska [...] do swoich ministrow u dworów cudzoziemskich względem gwałtow od woysk króla [...] pruskiego w Królestwie Czeskim y należących do niego kraiach przeciw wszelkim prawom woyny uczynionych, wydać kazała.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Tematy:
Wojna siedmioletnia (1756-1763)
Czechy
Prusy
Austria
Śląsk
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 18 XI 1759]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], [po 18 XI 1759
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Maria Theresia und Joseph II : ihre Correspondenz sammt Briefen Joseps an seinen Bruder Leopold. Bd. 3, August 1778-1780
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Arneth, Alfred von (1819-1897) Red.
Tematy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780)
Austria
Pokaż więcej
Data publikacji:
1868
Wydawca:
Wien : C. Gerold's Sohn
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Maria Theresia und Joseph II : ihre Correspondenz sammt Briefen Joseps an seinen Bruder Leopold. Bd. 2, 1773-Juli 1778
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Arneth, Alfred von (1819-1897) Red.
Tematy:
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780)
Austria
Pokaż więcej
Data publikacji:
1867
Wydawca:
Wien : C. Gerold's Sohn
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nos Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix Vidua [... ] = My Marya Teressa z Łaski Bożey Cesarzowa, Rzymska Wdowa [...] : [Incipit:] Omnibus & singulis Nostrorum Galiciae & Lodomeriae Regnorum [...] = Wszystkim w obec y każdemu z osobna Naszym Galicyi y Lodomeryi krolestw [...] : [Datum:] Leopoli per Nostrum Gubernatorem Regnorum nostrorum Galiciae & Lodomeriae Die 18vo Jan. 1774 = Dan w Lwowie przez Naszego Galicyi y Lodomeryi krolestw Naszych Rządcę. Dnia 18tego Stycznia 1774.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Pergen, Johann Anton von (1725-1814) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Szlachta
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 18 I 1774]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 18 I 1774
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nos Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix, Vidua [... ] = My Marya Teressa z Łaski Bozey Cesarzowa, Rzymska, Wdowa [...] : [Incipit:] Omnibus & singulis in nostris Galiciae & Lodomeriae regnis [...] = Wszem w obec y każdemu z osobna w Naszych Galicyi y Lodomeriy Krolestwach [...] : [Datum:] Leopoli per Nostrum Commissarium Plenipotentiarium & Gubernatorem Nostrorum Regnorum Galiciae & Lodomeriae, die 15 Novembris Anno Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio = Dan w Lwowie przez Naszego Pełnomocnego Komissarza y Rządce Galicyi y Lodomeryi Królestw Naszych Dnia 15tego Miesiąca Listopada Tysiąc siedmset siedmdziesiąt Trzeciego Roku.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Pergen, Johann Anton von (1725-1814) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Granice
Szlachta
Duchowieństwo
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 29 XII 1773]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 29 XII 1773
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Mit welchen den Kontraband fälligen Partheyen der Weeg des Rechtes und der Gnade zugleich, ohne dass ein einmal ergriffener Weeg den andern ausschliesse, gestattet wird = Uniwersał Partyom Kontrabandowi podległym Drogi Prawa y Drogi Łaski, bez zagradzania iedney Drogi do drugiey chwytania się, pozwalaiący
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Blumegen, Heinrich Cajetan von (1715-1788) Podpis
Tematy:
Ułaskawienie
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 23 V 1779]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 23 V 1779
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Die Einführung eines ordentlichen Privativi, in Unsehung der Einfuhr als der fabrikatur des tabaks, und deffen Berschleisses, betressend = Uniwersał porządne privativum tak co do wprowadzenia, iako też y Fabrykowania Tutiunów y Tabak, tudzuież onychże Przedawania wprowadzaiący : [Incipit:] Entbieten allen und jeden unserer treugehorsamsten Basallen und unterthanen, die in Unseren Königreichen Gallizien und Lodomerien [...] = Wszem w obec y każdemu z Osobna Nam wierno-posłusznym Wazalom y Poddanym w naszym Galicyi y Lodomeryi [...] = [Datum:] Gegeben in unsere Köngl. Hauptstadt Lemberg, den 17ten Jänner 1778 = Dan w Lwowie Cesarsko-Królewskim Naszym Stołecznym Mieście, dnia 17. Stycznia 1778.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Tabaka
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 17 I 1778]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 17 I 1778
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Die für die sämtlich Zünste In diesen Erb Königreichs Galizien und Lodomerien, und denen Herzogthümer Oswiecien und Zator festgeseszte General- Zunstornung enthaltend = Uniwersał Dla wszystkich w Królestwach Galicyi y Lodomeryi tudzież Xięstwach Oświecimskim y Zatorskim, nayduiących się Rszemieślniczych Cechów, Generalny porządek przepisuiący : [Incipit:] Entbieten allen und jeden Unserer treugehorsamsten Unterthanen und Innwohnern, mas Würden, Standes, Nmtes und Weesens, die in Anseren Erbkönigreichen Galizien und Lodomerien [...] = Wszem w obec y każdemu z osobna Naszym wiernym Poddanym y Obywatelom iakieykolwiek bądź Godności, Stanu y Kondycyi w Naszych dziedzicznych Królestwach Galicyi i Lodomeryi [...] : [Datum:] Gegeben in Unserer Königl. Hauptstadt Lemberg den 9ten May 1778 = Dan w Lwowie Naszym Krolewskim Mieście Stołecznym, dnia 9go Maia Roku 1778.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Rzemieślnicy
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Przepisy porządkowe
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 9 V 1778]
Wydawca:
Miejsce nieznane], [drukarz nieznany], [po 9 V 1778
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Die Einführung eines ordentlichen Privativi, in Unsehung der Einfuhr als der fabrikatur des tabaks, und deffen Berschleisses, betressend = Uniwersał porządne privativum tak co do wprowadzenia, iako też y Fabrykowania Tutiunów y Tabak, tudzuież onychże Przedawania wprowadzaiący : [Incipit:] Entbieten allen und jeden unserer treugehorsamsten Basallen und unterthanen, die in Unseren Königreichen Gallizien und Lodomerien [...] = Wszem w obec y każdemu z Osobna Nam wierno-posłusznym Wazalom y Poddanym w naszym Galicyi y Lodomeryi [...] = [Datum:] Gegeben in unsere Köngl. Hauptstadt Lemberg, den 17ten Jänner 1778 = Dan w Lwowie Cesarsko-Królewskim Naszym Stołecznym Mieście, dnia 17. Stycznia 1778.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Tabaka
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 17 I 1778]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 17 I 1778
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Patent zukünftigen Verhütt und Abhaltung deren in Schwung gehenden Kinder-Mordthaten : [Incipit:] Entbiethen allen, und jeden Unseren treugehorsamsten [...] : [Datum:] Gegeben in der landesfürstlichen Hauptstadt Lemberg den 27. Februarii 1776 = Uniwersał tyczący się ostrzeżenia y zakazu goruiącego dzieci Zaboistwa : [Incipit:] Wszem w obec y każdemu zosobna wiernym ktoreykolwiek bądź kondycyi [...] : [Datum:] Dan w Lwowie Monarchycznym stołecznym Mieście dnia 27. Lutego Roku 1776.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Dzieciobójstwo
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 27 II 1776]
Wydawca:
Lwów?] : [drukarz nieznany], [po 27 II 1776
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Vermög welchen die Aufftellung einer eigenen k. k. Sudsalzverschleitz-Direction vom I. November des gegenwärtigen Jahres aufgestellet, und die Einfuhr des Privatkokturen-Salzes, in die derselben zum innerlichen Verkaufe gewidmeten Gegenden verboten wird = Uniwersał Mocą którego własciwa Ces. Krol. Soli warzoney Dyrekcya od 1go Pazdziernika ninieyszego Roku ustanawia się, wprowadzenie zas prywatney Soli, do okolic oneyże na kraiową przedarz wyznaczonych iest zabronione
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Warzelnictwo soli
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Handel
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 15 IX 1778]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 15 IX 1778
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Constitutio Tutorea Pro Nobilitate seu Personis altioris Status in Regnis Galiciae & Lodomeriae, aut Possessionatis, aut quasi Domicilium habentibus, & exteris ibidem reperibilibus = Ustanowienie Opiekunskie Dla Szlachty czyli Osob wyższego Stanu w Krolestwach Gallicyi y Lodomeryi, czyli to Possessye, albo niby Mieszkanie maiących, y postronnych tamże znaleść się mogących
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Pomoc publiczna
Szlachta
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 2 V 1778]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 2 V 1778
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
[Uniwersał w sprawie podatku na wojsko] : [Incipit:] Justitiae administratio, publicae tranquillitatis & debiti ordinis conservatio [...] = Wykonywanie sprawiedliwości, publiczney Spokoyności, y należytego zachowania porządku [...] : [Datum:] Datum Leopoli per Nostrum Gubernatorem Nostrum Regnorum Galliciae & Lodomeriae die 25 Februarii Anno Millesimo Septigentesimo Septuagesimo Quatro = Dan w Lwowie przez naszego Rzadcę Galicyi y Lodomeryi Królewst Naszych Dnia 25 Lutego Roku 1774.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Hadik, András (1710-1790)
Tematy:
Bezpieczeństwo i wojskowość
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 25 II 1774]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [ [drukarz nieznany], [po 25 II 1774
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
[Uniwersał w sprawie podatku na wojsko] : [Incipit:] Justitiae administratio, publicae tranquillitatis & debiti ordinis conservatio [...] = Wykonywanie sprawiedliwości, publiczney Spokoyności, y należytego zachowania porządku [...] : [Datum:] Datum Leopoli per Nostrum Gubernatorem Nostrum Regnorum Galliciae & Lodomeriae die 25 Februarii Anno Millesimo Septigentesimo Septuagesimo Quatro = Dan w Lwowie przez naszego Rzadcę Galicyi y Lodomeryi Królewst Naszych Dnia 25 Lutego Roku 1774.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Hadik, András (1710-1790)
Tematy:
Bezpieczeństwo i wojskowość
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 25 II 1774]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [ [drukarz nieznany], [po 25 II 1774
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
[Uniwersał ustanawiający grafa a Pergen komisarzem i gubernatorem ziem polskich pochodzących z rozbioru Rzeczypospolitej w 1772] : [Incipit:] Wszem w Obec i każdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy, lub wiedzieć będzie należało [...] : [Datum:] Dan w Mieście Naszym Wiedniu, dnia 11 Września, Roku Pańskiego 1772 Krolestw Naszych 32.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Kaunitz, Wenzel Anton (1711-1794) Podpis
Tematy:
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pergen, Johann Anton von (1725-1814)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 11 XI 1772]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 11 XI 1772
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Patent, Worinnen die Strasse wider die Mutilanten, und iene, welche den entwichenen Unterhan den Ausenthalt gaben, ausgemessen wird = Uniwersał na kaleczących się, y tych którzy zbiegłym Poddanym daią przechowanie, karę wyznaczaiący : [Incipit:] Entbieten allen, und jeden unserer treu gehorsamsten Basallen, und Unterthanen, mas Würden, Standes, und Amts, oder Weesens diese in Unserer Erbkönigreichen Galizien, und Lodomerien [...] = Wszem wobec y każdemu z osobna Nam wiernym podanym y Wazallom, iakiegokolwiek bądz stanu godności y kondycyi w naszych dziedzicznych Galicyi y Lodomeryi Królestwach [...] : [Datum:] Geben in Unserer Königl. Stadt Lemberg den 19ten Jänner 1779 = Dan w Naszym Stołecznym Mieście Lwowie dnia 19go Stycznia 1779.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Służba wojskowa
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 19 I 1779]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 19 I 1779
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Patent, Vermöge welchen der innländische Steinsalzverkauf in dem Wieliczker Kreise [...] = Uniwersał, Mocą którego kraiowa Soli kopaney przedaż w Cyrkule Wielickim, tudzież w Tarnowskim y Leżaynskim Dystrykcie Taryfą ztwierdzoną od generlney Wielickiey Administracyi solney tylko, w małey kwocie handluiącym pozwolona iest
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780). Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Kopalnie soli
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Wieliczka (woj. małopolskie)
Sprzedaż
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 30 VI 1779]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 30 VI 1779
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Constitutio cridae Seu Potioritatis pro singulis cujuscunque Conditionis, Vasallis in Regnis Nostris haereditariis Galliciae & Lodomeriae existentibus per Regium Nostrum Tribunal observanda [Incipit:] Cujuscunque Dignitatis, Conditionis ac Status Regnorum Nostrorum hæreditariorum Galliciæ & Lodomeriæ Incolis atque Subditis Gratiam Cæsareo - Regiam impertimur, seriamque hisce mentem, voluntatemque Nostram declaramus [...] : [Datum:] Datum Leopoli die 28 April 1780.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Riegler, Jan Maria Podpis
Tematy:
Austria
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 28 IV 1780]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 28 IV 1780
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nos Maria Theresia Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix Vidua [... ] = My Marya Teressa z Łaski Bożey Cesarzowa Rzymska Wdowa [...] : [ Incipit:] Omnibus, & singulis nobis fidelibus tam spiritualibus, quam fæcularibus Dominiis, & fubditis nec non aliis cujuscunque dignitatis [...] = Wszem w obec y każdemu z osobna Naszym wiernym Duchownego y Swieckiego Stanu Zwierzchnościom y Poddanym, tudzież wszystkim w powszechności iakieykolwiek bądz Godności [...] : [Datum:] Leopoli die 4 Martii Anno 1780 = Dan w Naszym stołecznym Mieście Lwowie dnia 4.Marzca roku 1780.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Wenger, Franciszek Dezyderiusz Podpis
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Szlachta
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Austria
Majątki ziemskie
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 4 III 1780]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 4 III 1780
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Nos Maria Theresia Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix Vidua [... ] = My Marya Teressa z Łaski Bożey Cesarzowa Rzymska Wdowa [...] : [ Incipit:] Omnibus, & singulis nobis fidelibus tam spiritualibus, quam fæcularibus Dominiis, & fubditis nec non aliis cujuscunque dignitatis [...] = Wszem w obec y każdemu z osobna Naszym wiernym Duchownego y Swieckiego Stanu Zwierzchnościom y Poddanym, tudzież wszystkim w powszechności iakieykolwiek bądz Godności [...] : [Datum:] Leopoli die 4 Martii Anno 1780 = Dan w Naszym stołecznym Mieście Lwowie dnia 4.Marzca roku 1780.
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Wenger, Franciszek Dezyderiusz Podpis
Auersperg, Heinrich Joseph Johann von (1696-1783) Podpis
Tematy:
Szlachta
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
Austria
Majątki ziemskie
Pokaż więcej
Data publikacji:
[po 4 III 1780]
Wydawca:
Miejsce nieznane] : [drukarz nieznany], [po 4 III 1780
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Marie-Antoinette : correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le cte de Mercy-Argenteau avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. T. 1
Autorzy:
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780) Autor
Współwytwórcy:
Mercy-Argenteau, Florimond de (1727-1794) Autor
Maria Antonina (królowa Francji ; 1755-1793) Autor
Arneth, Alfred von (1819-1897) Opracowanie
Tematy:
Francja - historia
Maria Antonina (królowa Francji 1755-1793)
Mercy-Argenteau, Florimond de (1727-1794)
Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780)
Austria
Pokaż więcej
Data publikacji:
1874
Wydawca:
Paris : F. Didot Fréres
Dostawca treści:
Academica
Książka
    Wyświetlanie 1-25 z 25

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies