Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1954-1996)" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-76 z 76
Tytuł:
Młodzi funkcjonariusze MSW [Ministerstwa Spraw Wewnętrznych] w świetle własnych wypowiedzi : (materiały z socjologicznych badań empirycznych przeprowadzonych w 1982 r. przez Zarząd Dzielnicowy ZSMP w MSW)
Współwytwórcy:
Matysiak, Tadeusz. Red.
Tematy:
Milicja - socjologia - Polska
Służba bezpieczeństwa - socjologia - Polska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1954-1996) - socjologia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1985
Wydawca:
Warszawa : ASW (Warsz. : ASW)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Marzec 1968 w dokumentach MSW. T. 1, Niepokorni
Współwytwórcy:
Dąbrowski, Franciszek (historyk). Red.
Tomasik, Paweł. Red.
Instytut Pamięci Narodowej
Biełaszko, Mirosław. Oprac
Gontarczyk, Piotr (1970- ). Red.
Tematy:
Marzec 1968 r. w Polsce
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Pokaż więcej
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1954-1956 w ujęciu oficera Zarządu II Zwiadowczego WOP ppłk. Hipolita Sławińskiego
Współwytwórcy:
Grabowski, Łukasz (1981- ). Opracowanie
Tematy:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Polska
Wywiad wojskowy polski
Wojska Ochrony Pogranicza
Granice
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
W odpowiedzi na artykuł Roberta Spałka, "Gracze" - Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2003, nr 2
Autorzy:
Wyszkowski, Krzysztof (1947- )
Współwytwórcy:
Spałek, Robert. W odpowiedzi Krzysztofowi Wyszkowskiemu
Tematy:
Komitet Samoobrony Społecznej KOR
Propaganda - Polska
Polska - polityka wewnętrzna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Pokaż więcej
Data publikacji:
2004
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie osobowych źródeł informacji w działalności pionu "W" w regionie łódzkim
Autorzy:
Pilarski, Sebastian (1977- )
Tematy:
Łódź (woj. łódzkie ; okręg) - bezpieczeństwo publiczne
Tajni współpracownicy służb specjalnych - Polska
Kontrola korespondencji - Polska
Służba bezpieczeństwa - Polska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1954-1996). Biuro "W"
Pokaż więcej
Data publikacji:
2011
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Zmiany w strukturze resortu spraw wewnętrznych w drugiej połowie 1989 r. : referat gen. Czesława Kiszczaka - wrzesień 1989 r.
Autorzy:
Kiszczak, Czesław (1925-2015) Autor
Współwytwórcy:
Katedra Konfliktów Politycznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Toruń)
Galij-Skarbińska, Sylwia (1978- ) Opracowanie
Tematy:
Polityka wewnętrzna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Administracja rządowa
Kiszczak, Czesław (1925-2015)
Polska
PRL
Ministerstwo
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Karanie uczestników wydarzeń marcowych z 1968 r. przez kolegia karno-administracyjne = The penalization of the participants of the March 1968 events by criminal-administrative colleges
Autorzy:
Łysko, Marcin Autor
Współwytwórcy:
Uniwersytet w Białymstoku
Tematy:
Polska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Źródła historyczne
Marzec 1968 (Polska)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Ramowy plan Centralnego Zespołu Koordynacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący zabezpieczenia państwowych i kościelnych uroczystości jubileuszowych w 1966 r.
Autorzy:
Filipiak, Stanisław (1924-2008 ) Autor
Współwytwórcy:
Instytut Pamięci Narodowej. Oddział (Warszawa)
Noszczak, Bartłomiej (1976- ) Wstęp
Tematy:
Służba bezpieczeństwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Tysiąclecie chrztu Polski (1966)
Polska
Kościół a państwo
Kościół katolicki
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
"Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera" czyli rola przyzakładowego szkolnictwa w kształceniu kadr RBP/MBP/MSW (1944-1990)
Autorzy:
Jusupović, Adrian (1982- )
Tematy:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Służba bezpieczeństwa - szkolnictwo - Polska
Szkolnictwo - Polska
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (Polska)
Milicja - szkolnictwo - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
2015
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Przyjaźń w eterze? : kooperacja w zakresie techniki specjalnej i radiokontrwywiadu pomiędzy MSW a wschodnioniemiecką Stasi w latach 70. i 80. XX wieku = Friendship on the airwaves? : cooperation in the scope of operational equipment and counter-SIGINT between the Ministry of the Interior of Poland and the East German State Security Service in the 1970 and 1980s
Autorzy:
Jaskułowski, Tytus (1976- ). Autor
Tematy:
Wywiad niemiecki (NRD)
Służba bezpieczeństwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Polska
Stasi
Wywiad polski
NRD
Współpraca naukowo-techniczna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Podsłuchy zgodnie z prawem : przepisy o wykorzystywaniu środków technicznych w pracy operacyjnej jako akty wykonawcze do Ustawy z 14 lipca 1983 r. o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych
Autorzy:
Komaniecka, Monika (1975- ) Autor
Współwytwórcy:
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN (Kraków)
Tematy:
Podsłuch
Milicja
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Służba bezpieczeństwa
Polska
Milicja Obywatelska (MO)
Prawo
Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska)
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
(Nad)gorliwość gorsza od…? : relacja płk. Józefa Dziemidoka o jego służbie w SB złożona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Autorzy:
Ruzikowski, Tadeusz (1975- ). Autor
Tematy:
Kariera
PRL
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Polska
Dziemidok, Józef (1914-2004)
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (Polska)
Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska)
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Plany reorganizacji Służby Bezpieczeństwa szczebla powiatowego i wojewódzkiego opracowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w latach 1971-1973 : (z uwzględnieniem przygotowań do niej w województwie krakowskim)
Autorzy:
Kasprzycki, Marcin (1975- ). Autor
Tematy:
Służba bezpieczeństwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Milicja Obywatelska (MO)
Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska)
Bezpieczeństwo publiczne
Województwo krakowskie (1945-1975)
Pokaż więcej
Data publikacji:
2015
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Zapomniane organy bezpieczeństwa państwa : Wojskowa Służba Wewnętrzna KBW i WOP, Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW
Autorzy:
Wygoda, Jacek (1965- )
Współwytwórcy:
Peterman, Radosław (1968- )
Tematy:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wojsko - Polska
Wojska Ochrony Pogranicza
Służba bezpieczeństwa - organizacja - Polska
Wojskowa Służba Wewnętrzna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Koncepcja socjalizmu wieloświatopoglądowego Stowarzyszenia PAX w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956-1980)
Autorzy:
Orzełek, Ariel (1990-) Autor
Współwytwórcy:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
Urząd do Spraw Wyznań
Polska
Służba bezpieczeństwa
Polityka wewnętrzna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Piasecki, Bolesław (1915-1979)
Socjalizm
Stowarzyszenie "PAX"
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Inspektoraty ochrony funkcjonariuszy wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych północno-wschodniej Polski (1984-1990) : struktury, kadry, działalność
Autorzy:
Kuna, Izabela (1978- ) Autor
Tematy:
Służba bezpieczeństwa
Czynności operacyjne
Polska
Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ; Polska ; 1954-1996)
Przestępstwo
Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska)
Funkcjonariusze publiczni
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Resort spraw wewnętrznych wobec wyborów czerwcowych w 1989 roku : decyzja nr 012/89 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 V 1989 w sprawie wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości do działań w resorcie spraw wewnętrznych na okres wyborów do Sejmu i Senatu PRL
Autorzy:
Galij-Skarbińska, Sylwia (1978- ). Autor
Tematy:
Senat RP
Wybory parlamentarne w Polsce (1989)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Polska
Polityka wewnętrzna
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Coraz większa dyscyplina? : raport o przestępczości funkcjonariuszy MSW z lutego 1971 r.
Autorzy:
Pleskot, Patryk (1980- ) Autor
Tematy:
Odpowiedzialność karna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska ; 1954-1996)
Czynności operacyjne
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Służba bezpieczeństwa
Polska
Służby mundurowe
Raport
Dyscyplina (socjologia)
Przestępstwo
Funkcjonariusze publiczni
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Działania operacyjne Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Pile w zakresie kontrwywiadowczego zabezpieczenia jednostek wojskowych na podległym terenie w 1988 r.
Współwytwórcy:
Instytut Pamięci Narodowej
Lemański, Jarosław (1974- ) Autor
Bartosik, Przemysław (1978- ) Autor
Tematy:
Departament II (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ; Polska ; 1954-1996)
Służba bezpieczeństwa
Piła (woj. wielkopolskie)
Wywiad
Województwo pilskie (1975-1998)
Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska)
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (Piła)
Wojsko
Inwigilacja
Tajni współpracownicy służb specjalnych
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
    Wyświetlanie 1-76 z 76

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies