Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Niedostosowanie społeczne" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Współczesne koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób z zaawansowanymi przejawami zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego = Contemporary concepts of social rehabilitation interactions with people with advanced manifestations of behavioral disorders and social maladjustment
Autorzy:
Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata Autor
Współwytwórcy:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Tematy:
Pedagogika resocjalizacyjna
Zaburzenia zachowania
Niedostosowanie społeczne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej : nurt "nowej resocjalizacji" = Changing of thinking about resocialization process and to social awkwardness people in the context of paradigm changing in Polish resocialization idea : "new resocialization" current
Autorzy:
Michel, Małgorzata (1976- ). Autor
Tematy:
Polska
Pedagogika resocjalizacyjna
Niedostosowanie społeczne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Objawy i przyczyny zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci w wieku przedszkolnym = Symptoms and causes of the risk of social maladjustment in preschool childre
Autorzy:
Lewandowska, Hanna (socjolog) Autor
Współwytwórcy:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi (Józefów)
Tematy:
Polska
Niedostosowanie społeczne
Dziecko w wieku przedszkolnym
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Relacje pomiędzy nieprzystosowaniem społecznym a agresywnością, poczuciem napięcia oraz samoskutecznością w grupie uczniów w wieku dorastania = The relationships between the social maladjustment and the aggressiveness, the sense of strain, the self-efficacy in the group of the pupils in adolescence
Autorzy:
Czerwińska-Jakimiuk, Ewa. Autor
Tematy:
Polska
Niedostosowanie społeczne
Agresywność
Nastolatki
Chłopcy
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie
Współwytwórcy:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lewicka-Zelent, Agnieszka. Red.
Bartkowicz, Zdzisław (1947- ). Red.
Węgliński, Andrzej. Red.
Tematy:
Niedostosowanie społeczne - Polska
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Rozwijanie zdolności do decentracji interpersonalnej dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych = Developing the ability of interpersonal decentration with children disliked by their peers because of antisocial behaviour
Autorzy:
Herzberg, Marta. Autor
Tematy:
Postawy
Niedostosowanie społeczne
Odrzucenie rówieśnicze
Dzieci
Zdolności
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie : badania pilotażowe = Resiliency and social support in the group of socially maladjusted youths
Autorzy:
Konaszewski, Karol. Autor
Współwytwórcy:
Kwadrans, Łukasz. Autor
Tematy:
Polska
Wsparcie społeczne
Niedostosowanie społeczne
Psychologia
Rezyliencja
Młodzież trudna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
"Kariery małych dewiantów" czyli fenomen wykluczania dzieci przedszkolnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym na wczesnych etapach edukacji = "Careers of young delinquents", i.e. the phenomenon of excluding pre-school children who are at risk of social maladjustment during the early stages of education
Autorzy:
Michel, Małgorzata (1976- )
Tematy:
Wykluczenie społeczne
Dziecko trudne - socjologia
Wychowanie przedszkolne
Niedostosowanie społeczne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Niedostosowanie społeczne - "dieta terapeutyczna" jako alternatywna interwencja terapeutyczna = Socially maladjusted - "therapeutic diet" as a alternative therapeutic intervention
Współwytwórcy:
Reiter, Małgorzata Autor
Pracownia Dietetyki i Leczenia Otyłości (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ; Warszawa)
Instytut Psychologii (Polska Akademia Nauk)
Uram, Patrycja Autor
Krzyżanowska, Magdalena (dietetyka) Autor
Tematy:
Polska
Niedostosowanie społeczne
Dieta
Młodzież trudna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies