Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

NewsTitle :
Administracja i zarządzanie publiczne : nauka o współczesnej administracji
Authors :
Sześciło, Dawid (1985- )
Mednis, Arwid
Niziołek, Magdalena
Jakubek-Lalik, Jowanka
Subject :
Administracja publiczna - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Administracja publiczna - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Publication Year :
2014
Publisher :
Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Books
Title :
Dyplomata, czyli szpieg? : działalność służb kontrwywiadowczych PRL wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Warszawie (1956-1989). [Cz. 1, Generalia]
Authors :
Pleskot, Patryk (1980- )
Subject :
Dyplomaci - Polska - Warszawa - 1945-1990.
Służby wywiadowcze - Polska - Warszawa - 1945-1990.
Publication Year :
2013
Publisher :
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Books
Title :
Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw : materiały z konferencji
Subject :
Kryminalistyka - konferencje.
Kryminalistyka - metodologia - konferencje.
Kryminalistyka - techniki - konferencje.
Psychologia sądowa - konferencje.
Publication Year :
2014
Publisher :
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process