Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Polska - polityka gospodarcza - 1989-."" according to the criterion: Subject


Showing 1-46 from 46 results
library suggestion
Title:
Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE : ocena i perspektywy : praca zbiorowa
Authors:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego (Gdańsk)
Subject:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Publication Year:
2005
Notes:
Nazwy aut.: na s. 420-421. Mater. XI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów "Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej", która odbyła się w dn. 13-15 czerwca 2005 r. w Sopocie
Bibliogr. przy ref
Tekst częśc. ang
Co-authors:
Szczodrowski, Grzegorz. Red.
Pangsy-Kania, Sylwia. Red.
Internal classification:
Unia Europejska
Books
library suggestion
Title:
Polska : raport o konkurencyjności 2009 : zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne
Authors:
Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Warszawa)
Subject:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zasoby ludzkie - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2009
Notes:
Bibliogr. przy rozdz
Co-authors:
Weresa, Marzenna A. Red.nauk.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców
Authors:
Aleksandrowicz, Piotr (1953-2016)
Fandrejewska, Aleksandra
Żuławnik, Bożena
Wilkowicz, Łukasz
Balcerowicz, Leszek (1947- )
Subject:
Banki - Polska - 1990-.
Banki - reorganizacja - Polska - 1990-.
Banki - Polska - 1970-2000.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2016
Notes:
Indeks
Co-authors:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. pbl
Internal classification:
Bank
Books
library suggestion
Title:
Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej
Subject:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Publication Year:
2009
Notes:
Książka zawiera m. in. prace z konferencji "Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej", Gniezno, Collegium Europaeum, 20–22 września 2007
Streszcz. ang
Co-authors:
Popowska, Bożena. Red.
Kokocińska, Katarzyna (1973- ). Red.
Internal classification:
Prawo gospodarcze
Books
library suggestion
Title:
Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy
Authors:
CeDeWu
Subject:
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Publication Year:
2008
Notes:
Bibliogr. przy rozdz
Streszcz. ang
Co-authors:
Bednarczyk, Jan Leszek (1950- ). Red.
Bukowski, S. I. Red.
Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- ). Red.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Gospodarka Polski w okresie transformacji : zasady modelowania ekonometrycznego : praca zbiorowa
Authors:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (Warszawa)
Subject:
Modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990-.
Publication Year:
2000
Co-authors:
Welfe, Aleksander (1960- ). Red.
Internal classification:
Ekonomia.Ekonometria
Books
library suggestion
Title:
Transformacja po latach : wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin
Subject:
Winiecki, Jan (1938- ) - biografia.
Winiecki, Jan (1938-2016) - bibliografia.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Publication Year:
2010
Notes:
Bibliogr. przy rozdz
"Wykaz publikacji Jana Winieckiego (wybór)" s. 295-[304]
Co-authors:
Adamowicz, Elżbieta (1948- ). Red.
Internal classification:
Przedsiębiorstwo
Books
library suggestion
Title:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Authors:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Warszawa)
Subject:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Innowacje - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Planowanie gospodarcze - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2007
Notes:
U góry okł.: dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki
U dołu okł.: Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Dostępne również w formie elektronicznej: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/EDB3CC61-E376-46B2-913B-3F82EFFDC252/39246/POIG_01102008.pdf
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Dekada Gierka : wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski
Subject:
Polska - polityka gospodarcza - 1970-1989 - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1970-1981 - konferencje.
Publication Year:
2011
Notes:
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Uczelnię Vistula (d. Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną) we współpracy z Instytutem Sobieskiego w dniu 26 stycznia 2011 r
Bibliogr. przy niektórych ref
Co-authors:
Rybiński, Krzysztof (1967- ). Red.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych
Authors:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (Warszawa)
Subject:
Konsumpcja (ekonomia) - Polska.
Konsumpcja (ekonomia) - badania.
Ubóstwo - Polska - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - Europa.
Konsumenci - Polska - postawy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2002
Notes:
Streszcz. ang
Spis treści również ang
Co-authors:
Kędzior, Zofia. Red.
Kieżel, Ewa. Red.
Internal classification:
Gospodarka
Books
library suggestion
Title:
Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego
Authors:
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
Subject:
Infrastruktura(ekonomia) - Polska - 1990-.
Sieci (zagospodarowanie terenu) - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Edukacja - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2005
Co-authors:
Brdulak, Jacek. Red.nauk.
Internal classification:
Gospodarka
Books
library suggestion
Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej
Subject:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2013
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy
Variant title:
Droga do spójności społeczno-ekonomicznej
Co-authors:
Woźniak, Michał Gabriel (1949- ). Red.
Wydawnictwo Naukowe PWN. pbl
Internal classification:
Księgozbiór prof.zw. F.Piontka
Books
library suggestion
Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja modernizacja droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja
Subject:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2013
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy
Variant title:
Modernizacja
Co-authors:
Woźniak, Michał Gabriel (1949- ). Red.
Wydawnictwo Naukowe PWN. pbl
Internal classification:
Księgozbiór prof.zw. F.Piontka
Books
library suggestion
Title:
Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Authors:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Subject:
Gospodarka - polityka - Polska - od 1989.
Rolnictwo - Polska - od 1989.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2001
Notes:
Spis opracowań s. [216]
Co-authors:
Beksiak, Janusz. Red.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce
Subject:
Kapitalizm - Polska - 1990- - konferencje.
Kapitalizm.
Kapitalizm - historia.
Gospodarka - historia - Polska.
Gospodarka - sytuacja gospodarcza - Polska - po 1989 r.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Publication Year:
2019
Notes:
Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 20 maja 2019 r
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy referatach
Publikacja finansowana ze środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na podstawie decyzji z dn. 26.06.2018 218919/E-656/S/2018
Co-authors:
Michalski, Ryszard (ekonomia). Redaktor
Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Warszawa). pbl
Internal classification:
Gospodarka.Historia
Books
library suggestion
Title:
Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego
Subject:
Przemysł przetwórczy - innowacje.
Przemysł przetwórczy - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2011
Notes:
Bibliogr. przy artyk
Co-authors:
Weresa, Marzenna. Red.
Internal classification:
Gospodarka
Books
library suggestion
Title:
Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki : analiza prawnogospodarcza
Authors:
Włudyka, Tadeusz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
Subject:
Gospodarka rynkowa.
Prawo gospodarcze - Polska.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - Republika Federalna Niemiec.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2002
Notes:
Bibliogr. przy rozdz
Internal classification:
Gospodarka
Books
library suggestion
Title:
Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce : raport syntetyczny
Authors:
CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (Warszawa)
Subject:
Gospodarka - sytuacja gospodarcza - Polska - po 1989 r.
Polityka gospodarcza - Polska - po 1989 r.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2005
Co-authors:
Błaszczyk, Barbara. Red.
Internal classification:
Gospodarka
Books
library suggestion
Title:
Polska w Unii Europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej
Authors:
Brzozowski, Michał
Wydawnictwo Naukowe PWN
Subject:
Unia Europejska - Polska.
Zbieżność (ekonomia).
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2008
Notes:
Bibliogr. s. 486-507
Indeks
Lektura uzupełniająca do zajęć z makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym, z ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, integracji Polski z UE
Co-authors:
Michałek, Jan Jakub. Red.nauk.
Siwiński, Włodzimierz. Red.nauk.
Socha, Mieczysław W. Red.nauk.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Polska w Unii Europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej
Authors:
Brzozowski, Michał
Wydawnictwo Naukowe PWN
Subject:
Unia Europejska - Polska.
Zbieżność (ekonomia).
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2007
Notes:
Bibliogr. s. 486-507
Indeks
Lektura uzupełniająca do zajęć z makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym, z ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, integracji Polski z UE
Co-authors:
Michałek, Jan Jakub. Red.nauk.
Siwiński, Włodzimierz. Red.nauk.
Socha, Mieczysław W. Red.nauk.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka
Subject:
Prawo pracy - interpretacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Prawo - Polska - legislacja - 1990- - czasopisma.
Prawo - interpretacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Polska - polityka społeczna - 1989- - czasopisma.
Polska - polityka i rządy - 1989- - czasopisma.
Publication Year:
2009-
Contains:
Gazeta Prawna
Forsal
Nieruchomości
Moja Firma
Magazyn
Financial Times
Podróże
Tygodnik Podatkowy
Tygodnik Prawa Gospodarczego
Tygodnik Prawa Administracyjnego
Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Nowe Prawo. Praktyka
Nowe Prawo. Przepisy
Tygodnik Gazeta Prawna
Kadry i Płace
Firma i Prawo
Samorząd i Administracja
Podatki i Księgowość
Notes:
Gazeta składa się z trzech części: strony ogólnoinformacyjne (białe), "Gazeta Prawna" (prawo i podatki - strony żółte), "Forsal" (gospodarka, finanse - strony łososiowe)
Na piątek, sobotę i niedzielę ukazuje się jeden numer
Od 2010, nr 168=2799 (30 sierp.) bez podtytułu; od 2013 nr 1=3391 (2 stycz.) podtytuł: Patrzymy obiektywnie. Piszemy odpowiedzialnie
Od R.17, nr 205=3091 (2011) w numerach pt./niedz. dodatek do tytułu: weekend
Od R.19, nr 90=3480 (2013) w numerach pt./niedz. dodatek do tytułu: na weekend
Od R.20, nr 89=3730 (2014) w numerach pt./niedz. dodatek do tytułu: weekend
Powstał z połączenia: "Dziennik : Polska, Europa, świat " i "Gazeta Prawna"
Kontynuuje numerację "Gazety Prawnej"
Liczne dodatki
Dostępne także w postaci elektronicznej
Variant title:
DGP
Dziennik Gazeta Prawna
Co-authors:
Kobosko, Michał. Redaktor
INFOR Biznes. pbl
Periodical or newspaper
library suggestion
Title:
Droga do teraz : z profesorem Grzegorzem W. Kołodko rozmawia profesor Paweł Kozłowski
Authors:
Kołodko, Grzegorz W. (1949- )
Kozłowski, Paweł (1950- )
Subject:
Kołodko, Grzegorz W. (1949- ).
Kołodko, Grzegorz W. (1949- ) - rozmowy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Publication Year:
2014
Notes:
Indeks
Co-authors:
Prószyński Media. pbl
Internal classification:
Publicystyka
Books
library suggestion
Title:
Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
Authors:
CeDeWu
Subject:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Szara strefa - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna
Pracownicy wiedzy.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2008
Contains:
Telepraca - przyszłość polskiego rynku pracy
Logistyczne przemiany w przedsiębiorstwach Pomorza Środkowego
Co-authors:
Noga, Marian. Red.
Stawicka, Magdalena K. Red.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Przestrzeń w polityce gospodarczej = The space in economic policy
Authors:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Poznań)
Subject:
Polityka gospodarcza - 1990-.
Polityka gospodarcza - Polska - 1989-.
Polityka gospodarcza - Europa - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Europa - polityka i rządy.
Publication Year:
2008
Notes:
Część art. w jęz. ang. ; streszcz., wstęp i s. przytyt. ang
Bibliogr. po rozdz
Variant title:
The space in economic policy
Co-authors:
Tarajkowski, Jerzy. Red.nauk.
Wojtasiewicz, Lucyna. Red.nauk.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Kierowanie, rynek, transformacja : bariery stabilizacji
Authors:
Woźniak, Michał Gabriel (1949- )
Instytut Badań Rynkowych (Kraków)
Subject:
Gospodarka.
Gospodarka rynkowa.
Ekonomia.
Stabilizacja gospodarcza - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
1993
Notes:
Na str. tyt.: Publikacja finansowana przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie
Internal classification:
Gospodarka
Books
library suggestion
Books
library suggestion
Title:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Subject:
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja na wsi - 1990-.
Publication Year:
2002
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref
Streszcz. ang. przy ref
Spis treści i przedm. także ang
Co-authors:
Dach, Zofia (1940- ). Red.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach integracji europejskiej
Authors:
CeDeWu
Subject:
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja społeczna - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Publication Year:
2007
Notes:
W części nakładu zaklejony ISBN: 978-83-60089-55-2
Bibliogr. s. 185-191
Co-authors:
Majchrzak, Małgorzata. Red.
Internal classification:
Gospodarka.Polityka
Books
library suggestion
Title:
Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji : uzdrowieńcze jednoczenie Europy
Authors:
Królak, Zygmunt
Dom Wydawniczy "Elipsa" (Warszawa)
Subject:
Globalizacja.
Integracja europejska.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - stosunki zagraniczne - Europa.
Europa - stosunki.
Europa - zjednoczenie - aspekt ekonomiczny.
Europa - zjednoczenie - 1990-.
Publication Year:
2002
Notes:
Bibliogr. s. 251-265
Internal classification:
Gospodarka międzynarodowa
Books
library suggestion
Title:
Zjawiska i procesy w erze cyfryzacji z perspektywy zarządzania, ekonomii i technologii
Subject:
Digitalizacja.
Zarządzanie - innowacje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
copyright 2021
Notes:
Bibliografia przy pracach
Teksty w języku polskim i angielskim
Co-authors:
Kot, Janusz. Redaktor
Luściński, Sławomir. Redaktor
Kotowska-Jelonek, Marianna. Redaktor
Politechnika Świętokrzyska (Kielce). Wydawnictwo. pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie
Books
library suggestion
Title:
Od kryzysu do ożywienia : dylematy współczesnej polityki finansowej
Subject:
Europejski Bank Centralny.
Banki.
Banki centralne.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Instrumenty finansowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzysy giełdowe.
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Stabilizacja gospodarcza - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Publication Year:
2011
Notes:
Bibliogr. przy rozdz
Streszcz. art. w jęz. ang
Co-authors:
Bednarczyk, Jan Leszek (1950- ). Red.
Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- ). Red.
Internal classification:
Gospodarka międzynarodowa
Books
    Showing 1-46 from 46 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process