Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Przemoc."" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-98 z 98
propozycja biblioteki
Tytuł:
(Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy
Temat:
Przemoc w rodzinie - Polska - 1990-.
Przemoc w rodzinie - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przemoc wobec dzieci - Polska - 1990-.
Przemoc wobec kobiet - Polska - 1990-.
Przemoc wobec ludzi starych.
Przemoc wobec seniorów.
Rok wydania:
2014
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
Tekst częśc. słowac., ukr. Streszcz. ang
Współtwórcy:
Orłowska, Małgorzata. Red.
Gościniewicz, Magdalena. Red.
Pisarczyk, Grażyna. Red.
Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit". pbl
Klas. wewnętrzna:
Polityka Społeczna.Resocjalizacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko jako ofiara przemocy
Autorzy:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
Temat:
Dzieci i przemoc - aspekt psychologiczny.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Przemoc wobec dzieci - aspekt psychologiczny.
Przemoc wobec dzieci - Polska.
Dzieci i przemoc - Polska - 1990-.
Rok wydania:
2009
Uwagi:
U góry s. tyt. i okł.: Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy
Współtwórcy:
Gulla, Bożena. Red.
Wysocka-Pleczyk, Małgorzata. Red.
Klas. wewnętrzna:
Psychologia
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym
Autorzy:
Romer, Maria Teresa (1926- )
Najda, Magdalena
Temat:
Przemoc w środowisku pracy - aspekt psychologiczny.
Przemoc w środowisku pracy - prawo.
Przemoc w środowisku pracy - zapobieganie - prawo - Polska.
Mobbing - aspekt psychologiczny.
Mobbing - prawo.
Mobbing - zapobieganie - prawo - Polska.
Rok wydania:
2010
Uwagi:
Bibliogr. s. 285-[288]
Książka jest przeznaczona dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i biegłych wydających opinie
Współtwórcy:
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. pbl
Klas. wewnętrzna:
Prawo pracy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży
Autorzy:
Guerin, Suzanne
Hennessy, Eilis
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Gdańsk)
Temat:
Przemoc w szkołach.
Przemoc w szkołach - zapobieganie.
Przemoc u nastolatków - zapobieganie.
Przemoc u nastolatków.
Agresywność u nastolatków.
Rok wydania:
2004
Uwagi:
Bibliogr. s. 62-63
Współtwórcy:
Rybski, Jarosław. Tł.
Klas. wewnętrzna:
Pedagogika specjalna
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura pokoju - trójgłos edukacyjny
Autorzy:
Barragán Medero, Fernando
Maćkowicz, Jolanta
Szarota, Zofia (1961- )
Temat:
Przemoc - aspekt społeczny.
Przemoc - zapobieganie.
Edukacja - aspekt moralny.
Pedagogika - aspekt moralny.
Prawa człowieka - aspekt społeczny.
Prawa człowieka - studia i nauczanie.
Rok wydania:
2016
Uwagi:
Bibliogr. s. 175-193
Tekst częśc. tł. z hisz
Współtwórcy:
Oficyna Wydawnicza Impuls. pbl
Klas. wewnętrzna:
Pedagogika społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagrożenia i wyzwania w ponowoczesnym świecie
Temat:
Dewiacje społeczne - Polska.
Przemoc - Polska - 1990-.
Rok wydania:
2017
Uwagi:
Na grzbiecie wyłącznie tytuł serii
Bibliogr., netografia przy pracach
Streszcz. w jęz. ang. przy pracach
Współtwórcy:
Ignatowski, Grzegorz (etyka zawodowa). Red.
Szymański, Sławomir (pedagogika społeczna). Red.
Społeczna Akademia Nauk (Łódź). Wydawnictwo. pbl
Klas. wewnętrzna:
Socjologia.Społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Mobbing : środki ochrony prawnej
Autorzy:
Jędrejek, Grzegorz
Wolters Kluwer Polska
Temat:
Przemoc w środowisku pracy - prawo - Polska.
Pracodawca i pracownik (prawo) - Polska.
Pracodawcy - odpowiedzialność - Polska.
Przemoc w środowisku pracy - zapobieganie - prawo - Polska.
Rok wydania:
2007
Uwagi:
Książka przeznaczona dla prawników zajmujących się mobbingiem oraz dla pracowników
Bibliogr. s. 147-[149]
Klas. wewnętrzna:
Prawo pracy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? : materiały z seminarium Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie, Warszawa, 20-21 marca 2000 r. : praca zbiorowa
Temat:
Przemoc u dzieci - konferencje.
Przemoc - w mass mediach - konferencje.
Przestępczość młodocianych.
Przestępczość młodocianych - konferencje.
Rok wydania:
2000
Uwagi:
Bibliogr. przy ref
Wariant tytułu:
Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie
Współtwórcy:
Pytka, Lesław (1947- ). Red.
Głowacka, Barbara (resocjalizacja). Red.
Klas. wewnętrzna:
Księgozbiór prof. D. Waloszek
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Porozumienie bez przemocy : o języku życia
Autorzy:
Rosenberg, Marshall B. (1934-2015)
Temat:
Komunikacja interpersonalna - poradniki.
Przemoc - zapobieganie - poradniki.
Rozwiązywanie konfliktów - poradniki.
Rok wydania:
2020
Uwagi:
Bibliografia na stronach 269-270
Wariant tytułu:
Tytuł oryginalny: Nonviolent communication
Współtwórcy:
Markocka-Pepol, Marta. Tłumacz
Kłobukowski, Michał (1951- ). Tłumacz
Wydawnictwo Czarna Owca. pbl
Klas. wewnętrzna:
Negocjacje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik praktyczny
Autorzy:
Jadczak-Szumiło, Teresa
Wrona, Grzegorz (prawnik)
Temat:
Przemoc wobec dzieci.
Uraz psychiczny u dzieci.
Neurologia dziecięca.
Przemoc wobec dzieci - zapobieganie - Polska.
Przemoc wobec dzieci - prawo - Polska.
Rok wydania:
© copyright 2018
Uwagi:
Bibliografia na stronach 73-75, 120
Współtwórcy:
Suprema Lex (Kraków). pbl
Klas. wewnętrzna:
Psychologia społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja wzbogacająca życie : porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami
Autorzy:
Rosenberg, Marshall B
Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza (Warszawa)
Temat:
Relacje nauczyciel-uczeń.
Komunikacja w edukacji - Polska.
Przemoc w szkołach - zapobieganie.
Rok wydania:
2006
Współtwórcy:
Mills, Anna. Tł.
Klas. wewnętrzna:
Inspiracje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Transformacja podszyta przemocą
Autorzy:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń)
Temat:
Przedsiębiorstwa - praktyki nielojalne - Polska - 1990-.
Przemoc polityczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - socjologia.
Rok wydania:
2008
Uwagi:
1 praca w j. ang
Współtwórcy:
Sojak, Radosław. Red.
Zybertowicz, Andrzej. Red.
Klas. wewnętrzna:
Socjologia ekonomiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O przemocy ; Nieposłuszeństwo obywatelskie
Autorzy:
Arendt, Hannah (1906-1975)
Fundacja ALETHEIA : Uniwersytet Warszawski.Wydział Filozofii i Socjologii (Warszawa)
Temat:
Polityka - filozofia.
Społeczeństwo - 20 w. - filozofia.
Przemoc - filozofia.
Opór wobec władzy.
Rok wydania:
1999
Współtwórcy:
Łagodzka, Anna. Tł.
Madej, Wojciech. Tł.
Klas. wewnętrzna:
Socjologia.Społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć?
Autorzy:
Oficyna Wydawnicza Impuls
Temat:
Przemoc - aspekt psychologiczny - podręczniki.
Neuropsychologia - podręczniki.
Inteligencja emocjonalna - podręczniki.
Podmiot(psychologia) - podręczniki.
Rok wydania:
2006
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz
Współtwórcy:
Martynowicz, Emilia. Red.
Klas. wewnętrzna:
Psychologia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodociani mordercy : studia nad agresją i zbrodnią : praca zbiorowa
Autorzy:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Poznań)
Temat:
Przemoc - Polska.
Przestępczość - Polska.
Mordercy - Polska - konferencje.
Młodociani przestępcy - Polska - konferencje.
Rok wydania:
2003
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 11-12 grudnia 2001 r. przez Komisją Socjologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Współtwórcy:
Ambrozik, Wiesław (1947- ). Red.
Zieliński, Florian. Red.
Klas. wewnętrzna:
Socjologia.Społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kozioł ofiarny : [ofiara, cierpienie, transgresja]
Autorzy:
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury (Warszawa)
Temat:
Kultura - historia.
Religia - socjologia.
Mitologia.
Przemoc - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Kozioł ofiarny.
Prześladowania.
Rok wydania:
2001
Uwagi:
Jedna z prac tł. z jęz. arab
Bibliogr. przy niektórych pracach
Współtwórcy:
Dudek, Zenon Waldemar. Red.nacz.
Klas. wewnętrzna:
Kultura
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej
Autorzy:
Wydawnictwo Adam Marszałek (Toruń)
Temat:
Agresywność u dzieci.
Agresywność u nastolatków.
Przemoc - aspekt psychologiczny - konferencje.
Przemoc - socjologia - konferencje.
Przemoc w rodzinie - Polska - konferencje.
Przemoc w szkołach - Polska - konferencje.
Przestępczość młodocianych.
Rok wydania:
2005
Uwagi:
Materiały konferencji naukowej "Przemoc dzieci i młodzieży wobec innych jako wymiar polskiej transformacji ustrojowej" zorganizowanej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w listopadzie 1997 r
Współtwórcy:
Papież, Jan. Red.
Płukis, Andrzej. Red.
Klas. wewnętrzna:
Pedagogika społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Terroryzm : wybrane zagadnienia
Autorzy:
Małkiewicz, Andrzej (1950- )
Temat:
Terroryzm.
Rok wydania:
2014
Uwagi:
Bibliogr. s. 187-189
Współtwórcy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Nysa). Oficyna Wydawnicza. pbl
Klas. wewnętrzna:
Polityka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu
Autorzy:
Wydawnictwo Akademickie "Żak" (Warszawa)
Temat:
Dewiacje społeczne.
Kryminologia.
Przemoc - aspekt społeczny.
Psychopatologia - aspekt społeczny.
Przemoc - socjologia.
Rok wydania:
2004
Uwagi:
Literatura przy pracach
Książka dla specjalistów, zawodowo zajmujących się patologią w wymiarze społecznym, jak i studentów nauk społecznych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie
Tekst częśc. tł. z ang
Współtwórcy:
Piotrowski, Przemysław. Red.
Klas. wewnętrzna:
Psychologia społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria zła : o empatii i genezie okrucieństwa
Autorzy:
Baron-Cohen, Simon (1958- )
Temat:
Psychologia społeczna.
Przemoc.
Okrucieństwa.
Rok wydania:
2015
Uwagi:
Tyt. oryg.: The science of evil (edycja amerykańska)
Bibliogr. s. 181-203. Indeksy
Wariant tytułu:
Tyt. oryg.: Science of evil
Tyt. oryg.: Zero degrees of empathy
Współtwórcy:
Nowak-Młynikowska, Agnieszka. Tł.
Smak Słowa. pbl
Klas. wewnętrzna:
Psychologia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zitelli & Davis badanie kliniczne w pediatrii : atlas i podręcznik. T. 1
Autorzy:
Zitelli, Basil J. (1946- )
Davis, Holly W. (1945- )
McIntire, Sara C
Nowalk, Andrew J
Temat:
Dzieci - choroby - atlasy.
Dzieci - choroby - diagnostyka - podręczniki.
Pediatria - podręczniki.
Neonatologia - podręczniki akademickie.
Pediatria - praktyka.
Alergia u dzieci - diagnostyka.
Przemoc wobec dzieci.
Reumatologia - podręczniki.
Choroby dziedziczne u dzieci - podręczniki.
Kardiologia dziecięca - podręczniki.
Gastroenterologia dziecięca.
Skóra - choroby - diagnostyka.
Rok wydania:
cop. 2014
Uwagi:
Na s. red. ISBN oryg.: 978-0-323-07932-7
Druk dwuszpaltowy
Na s. przytyt. s. tyt. oryg
Bibliogr. przy rozdz. Indeks
Wariant tytułu:
Tyt. oryg.: Zitelli and Davis' : atlas of pediatric physical diagnosis
Zitelli and Davis badanie kliniczne w pediatrii
Badanie kliniczne w pediatrii
Współtwórcy:
Bartoszewicz, Ludmiła. Tł.
Dobrzańska, Anna (pediatria). Red.
Elsevier, Urban & Partner. pbl
Klas. wewnętrzna:
Medycyna.Pediatria
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Krytyka Polityczna : jeszcze nie jesteś populistą?
Autorzy:
Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych (Warszawa)
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1990- - czasopisma.
Psychologia polityki - czasopisma.
Socjologia polityki.
Populizm - Polska - 1990-.
Populizm.
Przemoc.
Rok wydania:
2003
Zawiera:
Pytania o populizm / Jerzy Szacki
Handlarze strachu / Zygmunt Bauman
Głos ludu Europy / Krzysztof Iszkowski
Rynek i populiści / Witold Gadomski
Cztery techniki wywierania wpływu / Elliot Aronson, Anthony Pratkanis
O populiźmie w Kościele / Andrzej Brzeziecki
W szponach profitariatu / Jarosław Klejnocki
Utopia cyberagory / Edwin Bendyk
Między łatwą frustracją a niepewnym projektem. Najnowsza literatura polska wobec dylematów nowoczesności / Kinga Dunin
Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści / Sergiusz Kowalski, Magdalena Tulli
Nowoczesność wczoraj, dziś i jutro / Marshall Berman
Równe szanse? / Magdalena Kuśmierz
Między XIX a XX wiekiem / Marcin Kula
Twarzą w twarz z patriarchatem. Opowieść paraoiczno-empatyczna / Agnieszka Graff
Współtwórcy:
Sierakowski, Sławomir. Red.nacz.
Kowalski, Sergiusz. Oprac.
Dunin, Kinga. Oprac.
Tulli, Magdalena. Oprac.
Bendyk, Edwin. Oprac.
Klejnocki, Jarosław. Oprac.
Brzeziecki, Andrzej. Oprac.
Aronson, Elliot. Oprac.
Pratkanis, Anthony. Oprac.
Gadomski, Witold. Oprac.
Krzysztof Iszkowski. Oprac.
Bauman, Zygmunt. Oprac.
Szacki, Jerzy. Oprac.
Graff, Agnieszka. Oprac.
Kula, Marcin. Oprac.
Kuśmierz, Magdalena. Oprac.
Berman, Marshall. Oprac.
Klas. wewnętrzna:
Publicystyka
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kobiety, mężczyźni i płeć
Autorzy:
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa)
Temat:
Płeć kulturowa - zagadnienia.
Kobiety - role społeczne - stereotypy.
Mężczyzna - role społeczne - stereotypy.
Społeczeństwo - pozycja społeczna - płeć.
Przemoc - a płeć.
Seksualność - a płeć.
Stereotypy - a płeć.
Pornografia - a płeć.
Rok wydania:
2003
Uwagi:
Bibliogr. s. 497-565
Współtwórcy:
Titkow, Anna. Oprac.
Walsh, Mary Roth. Red.
Cichawa, Paweł. Tł.
Klas. wewnętrzna:
Psychologia społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Anatomia ludzkiej destrukcyjności
Autorzy:
Fromm, Erich (1900-1980)
Temat:
Hitler, Adolf (1889-1953) - psychologia.
Hitler, Adolf (1889-1945) - psychologia.
Agresywność.
Przemoc - aspekt psychologiczny.
Rok wydania:
1999
Uwagi:
Bibliogr. s. 539-556. Indeks
PB'1999, 10985
Współtwórcy:
Karłowski, Jan. Tł.
Chałubiński, Mirosław (1949- ). Wstęp
Dom Wydawniczy REBIS. pbl
Klas. wewnętrzna:
Psychologia.Szkoły i systemy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Krytyka Polityczna : wakacje z Prawicą
Autorzy:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Warszawa)
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1990- - czasopisma.
Psychologia polityki - czasopisma.
Socjologia polityki.
Filozofia.
Przemoc - filozofia.
Rok wydania:
2007
Zawiera:
Lekaj się bliźniego swego jak siebie samego / Slavoj Zizek
Co to jest postsekularyzm. (Subiektywna) próba opisu / Michał Warchala
Destrukcyjny charakter / Walter Benjamin
Robespierre, czyli "Boska Przemoc" terroru / Slavoj Zizek
Współtwórcy:
Sierakowski, Sławomir. Red.nacz.
Zizek, Slavoj. Oprac.
Warchala, Michał. Oprac.
Benjamin, Walter. Oprac.
Klas. wewnętrzna:
Publicystyka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe zagadnienia : ujęcie socjopedagogiczne : raport z badań "Cyfrowe Dzieci" edycja 2016-2017
Temat:
Dzieci i Internet.
Internet - aspekt psychologiczny.
Komputery i dzieci.
Cyberprzemoc.
Reklama i dzieci.
Cyberprzestrzeń.
Uzależnienie od Internetu.
Rok wydania:
2017
Uwagi:
Bibliogr. s. 243-251. Netogr. s. 252-254
Tekst częśc. ang., tł. z pol. Spis treści i wstęp również w jęz. ang
Wariant tytułu:
Digital children : phenomenon, determinants, crucial problems : socio-pedagogical approach. Report "Digital Children" edition 2016-2017
Raport z badań "Cyfrowe Dzieci" edycja 2016-2017
Współtwórcy:
Jędrzejko, Mariusz. Oprac.
Saracen, Agnieszka. Oprac.
Szwedzik, Adam. Oprac.
Bębas, Sylwester (1981- ). Red.
Kasprzak, Kaja. Red.
Taper, Agnieszka E. Red.
Konieczna, Angelika. Tł.
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR. pbl
Klas. wewnętrzna:
Psychologia społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nie musisz tego słuchać
Autorzy:
Bell, Arthur H
Dom Wydawniczy Rebis (Poznań)
Temat:
Stosunki międzyludzkie.
Obrona słowna - aspekt psychologiczny - poradniki.
Obelgi - aspekt psychologiczny - poradniki.
Przemoc w środowisku pracy - aspekt psychologiczny - poradniki.
Rok wydania:
2006
Uwagi:
Na okł. podtyt.: Jak powstrzymać przemoc słowną w pracy
Bibliogr. s. 179-180
Indeks
Współtwórcy:
Kubiak, Jolanta. Tł.
Klas. wewnętrzna:
Inspiracje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością
Autorzy:
Pospiszyl, Kazimierz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna - podręczniki akademickie.
Przestępczość - podręczniki akademickie.
Przestępstwa seksualne.
Przestępcy seksualni - psychologia.
Przestępcy seksualni - psychologia - podręczniki akademickie.
Rok wydania:
2005
Uwagi:
Bibliogr. s. [206]-213
Indeksy
Dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych nauk społ
Klas. wewnętrzna:
Polityka Społeczna.Resocjalizacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kliniczna psychologia sądowa
Autorzy:
Rode, Danuta
Dukała, Karolina
Kabzińska, Joanna
Zalewska-Łunkiewicz, Karolina
Temat:
Psychologia sądowa.
Prawo - aspekt psychologiczny - podręczniki akademickie.
Skale oceny zdrowia psychicznego.
Przemoc - aspekt psychologiczny.
Psychiatria sądowa.
Rok wydania:
2020
Uwagi:
Bibliografia na stronach 763-958. Indeksy
Publikacja dofinansowana przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Współtwórcy:
Wydawnictwo Naukowe PWN. pbl
Klas. wewnętrzna:
Psychologia
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego
Autorzy:
Kunicka-Michalska, Barbara
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo (Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk. Łódź)
Temat:
Przestępstwa komputerowe.
Przestępstwa seksualne.
Pornografia internetowa - prawo - Polska.
Dzieci w pornografii - prawo - Polska.
Rok wydania:
2004
Klas. wewnętrzna:
Prawo karne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Patoposłuszeństwo : jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić
Autorzy:
Marcela, Mikołaj (1985- )
Temat:
Bezradność (psychologia) - aspekt społeczny.
Kontrola.
Posłuszeństwo.
Praca - aspekt społeczny.
Przemoc - aspekt społeczny.
Socjologia edukacji.
Kontrola społeczna.
Rok wydania:
2022
Uwagi:
Bibliografia na stronach 309-[318]
Wariant tytułu:
Jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić
Współtwórcy:
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. pbl
Klas. wewnętrzna:
Inspiracje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych : studium karnoprawne i kryminologiczne
Autorzy:
Szwejkowska, Małgorzata
Temat:
Dewiacja seksualna.
Przestępstwa seksualne.
Przestępcy seksualni - Polska.
Więźniowie - badania - Polska - 1990-.
Więźniowie - seksualność.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Zaburzenia seksualne.
Rok wydania:
cop. 2013
Uwagi:
Akty prawa s. 281-282
Bibliogr. s. 283-294
Współtwórcy:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydawnictwo. pbl
Klas. wewnętrzna:
Polityka Społeczna.Resocjalizacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży
Autorzy:
Biała, Monika
Fraszka Edukacyjna (Warszawa)
Temat:
Przemoc w szkołach.
Agresywność u dzieci.
Agresywność u nastolatków.
Zaburzenia zachowania u dzieci - poradniki.
Zaburzenia zachowania u nastolatków - poradniki.
Rok wydania:
2006
Uwagi:
Bibliogr. s. 104-110
Dla nauczycieli szkół i przedszkoli
Klas. wewnętrzna:
Pedagogika specjalna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nasza Konwencja
Temat:
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011).
Rok wydania:
2021
Uwagi:
Finansowanie: Parlament Europejski, The Greens/ EFA Group
Książka dostępna także jako e-book
Wariant tytułu:
Tytuł oryginału pracy współwydanej: Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
Współtwórcy:
Spurek, Sylwia (1976- ). Redaktor Wydawca
Klas. wewnętrzna:
Prawo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna : polsko-francuskie studium porównawcze
Autorzy:
Kopciewicz, Lucyna
Oficyna Wydawnicza Impuls
Temat:
Kobiecość(psychologia) - badania porównawcze.
Męskość (psychologia).
Rola wynikająca z płci - badania porównawcze.
Relacje mężczyźni-kobiety.
Przemoc - aspekt symboliczny.
Rok wydania:
2005
Klas. wewnętrzna:
Socjologia.Społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie
Temat:
Agresywność u dzieci.
Agresywność u nastolatków.
Nauczyciele - podręczniki akademickie.
Przemoc w szkołach - zapobieganie.
Relacje nauczyciel-uczeń.
Mobbing w szkole - zapobieganie.
Rok wydania:
cop. 2007
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz
Współtwórcy:
Pufal-Struzik, Irena (1951- ). Red.
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. pbl
Klas. wewnętrzna:
Pedagogika społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych : kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym
Autorzy:
Włodarczyk, Renata
Temat:
Przestępstwa seksualne.
Kryminalistyka - techniki.
Włosy - identyfikacja.
Sperma.
Ślady krwi.
Identyfikacja kryminalistyczna.
Identyfikacja biometryczna.
Rok wydania:
2018
Uwagi:
U dołu okładki: Książka wydana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
Bibliografia na stronach 381-404. Indeks
Współtwórcy:
Wydawnictwo Naukowe Tygiel. pbl
Klas. wewnętrzna:
Kryminalistyka i kryminologia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka
Temat:
Agresywność.
Agresywność u dzieci.
Agresywność u nastolatków.
Przemoc w szkołach - zapobieganie.
Relacje nauczyciel-uczeń.
Mobbing w szkole - zapobieganie.
Rok wydania:
2008
Uwagi:
Bibliogr. s. 253-271
Współtwórcy:
Libiszowska-Żółtkowska, Maria (1945- ). Red.
Ostrowska, Krystyna (1940- ). Red.
Difin. pbl
Klas. wewnętrzna:
Pedagogika społeczna
Książka
    Wyświetlanie 1-98 z 98

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies