Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Zarządzanie kryzysowe."" according to the criterion: Subject


Showing 1-90 from 90 results
library suggestion
Title:
Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
Authors:
Wojnarowski, Jan (1943- )
Wojnarowska-Szpucha, Sylwia (1972- )
Publication Year:
2017
Notes:
Na stronie redakcyjnej błędnie przypisany ISBN
Bibliogr. s. 189-192
Co-authors:
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza). Wydawnictwo Naukowe. pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Subject:
Zarządzanie kryzysowe - Polska.
Publication Year:
2017
Notes:
Nazwa wyd. wg e-ISBN onlline
Bibliogr. przy art
Co-authors:
Krzeszowski, Wiesław Stanisław. Red.
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Modele komunikacji w negocjacjach kryzysowych
Authors:
Stawnicka, Jadwiga
Subject:
Negocjacje - aspekt społeczny.
Publication Year:
2012
Notes:
Na s. red. inny zapis ISBN : 978-83-62-897-27-8
Bibliogr. s. 181-206
Co-authors:
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza). pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2011
Notes:
Akty prawne s. 164-166
Bibliogr. s. 153-164
Co-authors:
Stawnicka, Jadwiga. Red.
Wiśniewski, Bernard (nauki wojskowe). Red.
Socha, Robert. Red.
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
Authors:
Wiśniewski, Bernard (nauki wojskowe)
Kozioł, Jerzy (nauki wojskowe)
Falecki, Janusz
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Rozwiązywanie konfliktów.
Publication Year:
2017
Notes:
Bibliogr. s. 183-188
Co-authors:
Wyższa Szkoła Policji (Szczytno). Wydział Wydawnictw i Poligrafii. pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
Authors:
Walas-Trębacz, Jolanta
Ziarko, Janusz
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki.
Publication Year:
2011
Notes:
Bibliogr. s. 333-346. Indeks
Podręcznik dla studentów wyższych uczelni, pracowników naukowo-dydaktycznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów oraz szkoleń doskonalących umiejętności w zakresie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, a także kierownictwa przedsiębiorstw oraz praktyków gospodarczych i doradców z zakresu zarządzania
Variant title:
Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych
Authors:
Biel, Dariusz
Subject:
Negocjacje.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2013
Notes:
W aneksie spis aktów prawnych i stron internetowych
Bibliogr. s. 113-118, akty prawne s. 119-120, netogr. s. [121]
Co-authors:
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza). pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Authors:
Ziarko, Janusz
Walas-Trębacz, Jolanta
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Administracja publiczna - podręczniki.
Ratownictwo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Publication Year:
2010
Notes:
Bibliogr. s. [223]-230. Indeks
Variant title:
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi. T. 1, Determinanty i rekomendacje tworzenia systemu bezpieczeństwa publicznego
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Publication Year:
[2012]
Notes:
Na 4 s. okł. ISBN błędnie zapisany: 978-836225017-2
Bibliogr. s. 680-688
Data wyd. wg BNPol online
Variant title:
Determinanty i rekomendacje tworzenia systemu bezpieczeństwa publicznego
Co-authors:
Wołejszo, Jarosław. Red.
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Sytuacje kryzysowe występujące w branży kolejowej
Authors:
Królak, Patrycja
Depta, Anna (zarządzanie kryzysowe)
Subject:
Transport kolejowy
Kryzys - aspekt społeczny.
Logistyka (organizacja) - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Transport i logistyka
Zarządzanie i marketing
Publication Year:
2017
Notes:
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 82-84
Co-authors:
Wydawnictwo Naukowe Sophia. pbl
Books
library suggestion
Title:
Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej
Authors:
Wróbel, Rafał (bezpieczeństwo narodowe)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Subject:
Terroryzm - zwalczanie - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Cyberprzestrzeń - prawo - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - prawo - Polska - 1990-.
Rzeczywistość wirtualna - aspekt społeczny.
Publication Year:
2018
Notes:
Bibliografia na stronach 155-162
Co-authors:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej. pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo narodowe
Books
library suggestion
Title:
Przegląd Obrony Cywilnej : miesięcznik obrony cywilnej
Authors:
Polska. Ministerstwo Obrony Narodowej. Inspektorat Obrony Cywilnej Kraju
Polska. Ministerstwo Obrony Narodowej. Sztab Obrony Cywilnej Kraju
Polska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju
Polska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Katastrofy - zapobieganie - Polska - czasopisma.
Obrona cywilna - Polska - 1990- - czasopisma.
Obrona cywilna - Polska - 1970-2000 - czasopisma.
Publication Year:
1973-
Notes:
Od nr 4 (1999) wydaw.: Bellona
Od nr 8=115 (1973) - nr 12 (1989) wydaw.: Inspektorat Obrony Cywilnej
W l. 1990-1996 wydaw.: Sztab Obrony Cywilnej Kraju
W l. 1997 - 1998 wydaw.: Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju
Od nr 1 - nr 3 (1999) : Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Dodatki: Biblioteczka Problemów, Biblioteczka "Przeglądu OC"
Variant title:
Przegląd Obrony Cywilnej 1999, nr 4-
Przegląd OC
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Periodical or newspaper
library suggestion
Title:
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - dylematy działań organizacyjnych podejmowanych w sferze bezpieczeństwa
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Personel - kierowanie.
Funkcjonariusze służb mundurowych - Polska.
Zarządzanie kryzysowe - 1990-.
Publication Year:
2016
Notes:
Bibliogr. s. 209-216
Co-authors:
Polko, Paulina. Red.
Czerwińska, Sandra. Red.
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza). pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Komunikowanie kryzysowe
Authors:
Guła, Przemysław
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2009
Notes:
Bibliogr. s. 52
Co-authors:
Centrum Szkolenia Policji (Legionowo). Wydział Wydawnictw i Poligrafii. pbl
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Authors:
Guźniczak, Cezary
Stempiński, Szczepan
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2021
Notes:
Bibliografia oraz netografia na stronach 216-227
Wydanie publikacji dofinansowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z 0.o. w Szczecinie
Co-authors:
Wydawnictwo Adam Marszałek. pbl
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki
Authors:
Grocki, Romuald
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie i marketing
Publication Year:
2020
Notes:
Na stronach 165-167 słownik terminów i wyrażeń
Bibliografia strony 163-164
Monografia stanowi cenne kompendium wiedzy o aktualnych procesach zarządzania kryzysowego dla służb centrów zarządzania kryzysowego i studentów wyższych uczelni kierunków inżynierii bezpieczeństwa
Co-authors:
Difin. pbl
Books
library suggestion
Title:
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia
Authors:
Pietrek, Grzegorz
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2018
Notes:
Bibliografia na stronach 317-330. Indeks
Co-authors:
Difin. pbl
Books
library suggestion
Title:
Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego : podręcznik
Authors:
Stęplewski, Bogumił
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2017
Notes:
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 271-280
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr WNoB/DS/3/2015-KON
Dostępne również w wersji elektronicznej
Co-authors:
Oficyna Wydawnicza AFM. pbl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. pbl
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe : praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy
Authors:
Skomra, Witold (1963- )
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2010
Notes:
Bibliogr. s. 211-216
Internal classification:
Prawo gospodarcze
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki
Authors:
Grocki, Romuald
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2012
Notes:
Bibliogr. s. 169-170
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
cop. 2007
Notes:
U góry s. tyt., przedtyt., okł., obwol. i na grzb.: "Harvard Business Review" oraz nazwa wyd. oryg.: Harvard Business School Press
Zbiór artykułów opublikowanych w "Harvard Business Review" oraz w "Harvard Business Review Polska"
Nazwisko tłumacza artykułów 1, 2, 4, 5, 7 na s. red
Variant title:
Tyt. oryg.: Harvard business review on building personal and organizational resilience
Co-authors:
Borówka, Ewa. Tł.
Grupa Wydawnicza Helion. pbl
Internal classification:
Inspiracje.Biznes
Books
library suggestion
Title:
Tożsamość bezpieczeństwa wewnętrznego - miejsce, rola i funkcje
Subject:
Bezpieczeństwo państwa.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2011
Notes:
Wstęp: Inspiracją do powstania książki była zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszwie wspólnie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konferencja naukowa "Tożsamość bezpieczeństwa wewnętrznego - miejsce rola i funkcje" (Częstochowa, 2010)
Bibliogr. przy niektórych rozdz
Ref. również w jęz. ang. i czes
Co-authors:
Grosset, Ryszard. Red.
Internal classification:
Polityka
Books
library suggestion
Title:
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina
Authors:
Nowak, Eugeniusz (1946- )
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2022
Notes:
Bibliografia na stronach 175-176
Publikacja skierowana jest do członków Zespołów Zarządzania Kryzysowego, nauczycieli akademickich i studentów na kierunkach bezpieczeństwo narowdowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Co-authors:
Difin. pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo.Instytucje
Books
library suggestion
Title:
Racjonalizacja zarządzania kryzysowego. T. 1, Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Publication Year:
2014
Notes:
Bibliogr. s. 125-132
Variant title:
Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej
Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. T. 1, Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej
Co-authors:
Kaczmarczyk, Barbara (nauki wojskowe). Red.
Kobes, Paweł. Red.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona (Legnica). pbl
Books
library suggestion
Title:
Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi. T. 2, Aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Przestępczość - zapobieganie.
Ratownictwo górnicze - Polska - 1990-.
Ratownictwo medyczne - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Publication Year:
[2012]
Notes:
Dysk optyczny CD-ROM zawiera N-wymiarową matrycę bezpieczeństwa w programie Microsoft Excel
Na 4 s. okł. ISBN błędnie zapisany: 978-836225018-9
Bibliogr. s. 534-540
Data wyd. wg BNPol online
Variant title:
Aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Co-authors:
Wołejszo, Jarosław. Red.
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe a logistyka : ujęcie praktyczne
Authors:
Zwoliński, Łukasz (organizacja i zarządzanie)
Subject:
Logistyka (organizacja).
Logistyka bezpieczeństwa.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2020
Notes:
Bibliografia na stronach 179-187
Co-authors:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź). pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem
Authors:
Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna
Krynojewski, Franciszek R
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Administracja publiczna - podręczniki.
Publication Year:
2010
Notes:
Bibliogr. s. [215]-220
Dla studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe oraz dla pracowników administracji publicznej
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie
Books
library suggestion
Title:
Ochrona osób z niepełnosprawnościami w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń
Authors:
Szmitkowski, Paweł
Subject:
Osoby z niepełnosprawnością - opieka i pomoc - 1990-.
Osoby z niepełnosprawnością - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo jednostki - Polska - 1990-.
Publication Year:
2020
Notes:
Na stronie redakcyjnej nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 321-338. Indeks
Streszczenie w języku angielskim
Co-authors:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). Wydawnictwo. pbl
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Współdziałanie Sił Zbrojnych z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń
Subject:
Współpraca cywilno-wojskowa - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2012
Notes:
Nazwa wydawcy w formule cop
Materiały z konferencji pod tym samym tyt., Białobrzegi, 14 listopada 2012 r
Bibliogr. przy większości rozdz
Variant title:
Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń
Co-authors:
Pacek, Bogusław (1954- ). Red.
Piątek, Zbigniew (1964-2015). Red.
Olearczyk, Sławomir. Red.
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania : współczesne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie.
Publication Year:
2009
Notes:
Na grzb. wyłącznie nazwa i numeracja serii
Bibliogr. przy art
Streszcz. ang
Variant title:
Współczesne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Co-authors:
Włodarczyk, Mirosław (ekonomia). Red.
Marjański, Andrzej Joachim. Red.
Internal classification:
Polityka
Books
library suggestion
Title:
Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. T. 2, Aspekty krajowe i międzynarodowe
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990- - podręczniki akademickie.
Publication Year:
2015
Notes:
Bibliogr. s. 181-190
Variant title:
Aspekty krajowe i międzynarodowe
Co-authors:
Bogdalski, Piotr. Red.
Kaczmarczyk, Barbara (nauki wojskowe). Red.
Kogut, Bogusław (pożarnictwo). Red.
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania : perspektywy rozwoju teorii i badań nad zarządzaniem bezpieczeństwem
Subject:
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska.
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - zarządzanie.
Publication Year:
2009
Notes:
Na grzb. wyłącznie nazwa i numeracja serii
Bibliogr. przy art
Streszcz. ang
Variant title:
Perspektywy rozwoju teorii i badań nad zarządzaniem bezpieczeństwem
Co-authors:
Włodarczyk, Mirosław (ekonomia). Red.
Marjański, Andrzej Joachim. Red.
Internal classification:
Polityka
Books
library suggestion
Title:
Komunikacja kryzysowa
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - public relations.
Publication Year:
2010
Notes:
Bibliogr. s. [226]. Indeks
Dla prezesów, dyrektorów, specjalistów do spraw marketingu i komunikacji, osób zajmujących się PR i studentów PR
Variant title:
Tyt. oryg.: Practical PR strategies for reputation management and company survival
Co-authors:
Anthonissen, Peter Frans. Red.
Derelkowska, Anna. Tł.
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2
Subject:
Bezpieczeństwo granic - Polska - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Historia
Polityka, politologia, administracja publiczna.
Publication Year:
2017
Notes:
Bibliografia przy rozdziałach
Monografia sfinansowana z funduszu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Streszczenia artykułów w języku angielskim
Co-authors:
Kaczmarczyk, Barbara (nauki wojskowe). Redaktor
Wydawnictwo Adam Marszałek. pbl
Books
library suggestion
Title:
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Authors:
Ficoń, Krzysztof (1947- )
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Logistyka (organizacja) - podręczniki akademickie.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Publication Year:
2011
Notes:
Bibliogr. s. 358-363
Dla studentów kierunku studiów Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, a także dla szerszego grona specjalistów sektora bezpieczeństwa publicznego
Spis treści ang
Co-authors:
BEL Studio. pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
Subject:
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo narodowe - aspekt ekonomiczny.
Publication Year:
2010
Notes:
Bibliogr. przy art
Streszcz. ang. przy art
Co-authors:
Włodarczyk, Mirosław (ekonomia). Red.
Marjański, Andrzej Joachim. Red.
Internal classification:
Polityka
Books
library suggestion
Title:
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń
Authors:
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura (Poznań)
Subject:
Katastrofy.
Katastrofy - aspekt społeczny.
Kryzys - aspekt społeczny.
Zarządzanie kryzysowe.
Katastrofy - aspekt psychologiczny.
Kryzys (psychologia).
Zachowania pomocne.
Publication Year:
2007
Notes:
Bibliogr. przy rozdz
Co-authors:
Popiołek, Katarzyna. Red.
Bańka, Augustyn. Red.
Internal classification:
Psychologia społeczna
Books
library suggestion
Title:
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
Authors:
Majkowska, Aneta
Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Subject:
Komunikacja interpersonalna.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2018
Notes:
Bibliografia na stronach 111-115. Indeks
Co-authors:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej. pbl
Internal classification:
Socjologia komunikacji
Books
library suggestion
Title:
Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji województwa w sytuacjach kryzysowych
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Systemy bezpieczeństwa.
Publication Year:
2013
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Komunikacja w kryzysie : jak zrozumieć i kształtować zachowanie konsumentów, aby wasza marka cieszyła się jeszcze większym zaufaniem
Authors:
Hartley, Kate
Subject:
Public relations - poradniki.
Branding (marketing) - poradniki.
Lojalność wobec marki - poradniki.
Mass media i biznes - poradniki.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
copyright © 2020
Notes:
Podtytuł na okładce
Bibliografia na stronie [241]
Variant title:
Tytuł oryginału: Communicate in a crisis
Co-authors:
Ożarowska, Aleksandra (tłumacz). Tłumacz
Wydawnictwo Naukowe PWN. pbl
Internal classification:
Public relations
Books
library suggestion
Title:
Procedury zarządzania kryzysowego na pograniczu polsko-słowackim : informator edukacyjny
Subject:
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Słowenia - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - prawo - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - prawo - Słowacja - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2018
Notes:
Na stronie redakcyjnej: egzemplarz bezlpłatny
Bibliografia przy poszczególnych częściach
Niniejsza publikacja wykonana w ramach mikroprojektu pt. Kształcenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i sytuacji kryzysowych na pograniczu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
Co-authors:
Walancik, Marek. Redaktor
Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza). Wydawnictwo Naukowe. pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. 3
Subject:
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska.
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - Polska - 1990-.
Komunikacja.
Systemy natychmiastowej komunikacji.
Publication Year:
2012
Notes:
Materiały z konf., która odbyła się 26 października 2012 r. w Katowicach
Bibliogr. przy pracach
Co-authors:
Stawnicka, Jadwiga. Red.
Uniwersytet Śląski (Katowice). pbl
Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. pbl
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie kryzysowe
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie. Cz. 1
Subject:
Porządek publiczny - zarządzanie - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Biznes - środki zabezpieczające.
Systemy bezpieczeństwa.
Publication Year:
2011
Notes:
Tekst. pol., czes., ang., ukr., streszcz. ang. ; spis treści i wstęp także w jęz. ang
Co-authors:
Chrabkowski, Marek. Red.
Tatarczuk, Cezary. Red.
Tomaszewski, Janusz (ekonomista). Red.
Internal classification:
Prawo administracyjne
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie : aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym
Subject:
Porządek publiczny - zarządzanie - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Biznes - środki zabezpieczające.
Systemy bezpieczeństwa.
Publication Year:
2013
Notes:
Na s. red.: "Druk: Sowa - druk na życzenie"
Bibliogr. przy rozdz
Tekst częś. ukr. Streszcz. ang. przy rozdz
Co-authors:
Chrabkowski, Marek. Red.
Tatarczuk, Cezary. Red.
Tomaszewski, Janusz (ekonomista). Red.
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (Gdynia). pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania : zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym
Subject:
Porządek publiczny - zarządzanie - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2009
Notes:
Na grzb. wyłącznie nazwa i numeracja serii
Bibliogr. przy art
Streszcz. ang
Variant title:
Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym
Co-authors:
Włodarczyk, Mirosław (ekonomia). Red.
Marjański, Andrzej Joachim. Red.
Internal classification:
Samorząd terytorialny
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki
Authors:
Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna
Niczyporuk, Zygmunt T. (1948-2009)
Subject:
Przestępczość - zapobieganie.
Obrona cywilna - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - zarządzanie - 1990-.
Publication Year:
2011
Notes:
Bibliografia na stronach 306-315
Co-authors:
Politechnika Śląska (Gliwice). Wydawnictwo. pbl
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa
Authors:
Serafin, Tomasz (nauki o bezpieczeństwie)
Parszowski, Sergiusz
Subject:
Przestępczość - zapobieganie.
Zarządzanie kryzysowe.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Organizacja społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Publication Year:
cop. 2011
Notes:
Bibliogr. oraz webogr. s. 349-359
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Odcienie bezpieczeństwa : obszary badań, kierunki rozwoju = Shades of security : areas of research and trends in development
Subject:
Bezpieczeństwo ekonomiczne - 1990-.
Bezpieczeństwo energetyczne - 1990-.
Bezpieczeństwo jednostki - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990- - podręczniki akademickie.
Bezpieczeństwo narodowe - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - 1990-.
Bezpieczeństwo pracy - 1990-.
Ochrona danych (informatyka) - środki zabezpieczające.
Systemy informatyczne - środki bezpieczeństwa - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Cyberbezpieczeństwo - 1990-.
Publication Year:
2016
Notes:
Bibliogr. przy pracach
Streszcz. ang
Variant title:
Shades of security : areas of research and trends in development
Co-authors:
Polko, Paulina. Red.
Walancik, Marek. Red.
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza). pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP
Authors:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (Józefów)
Subject:
Bezpieczeństwo pracy.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2006-
Notes:
Czasopismo dostępne online
Co-authors:
Wróblewski, Dariusz (nauki wojskowe). Red.
Internal classification:
Czasopisma online
Periodical or newspaper
library suggestion
Title:
Ryzyko kryzysu a ciągłość działania = Business continuity management
Authors:
Kaczmarek, Tadeusz Teofil (1936- )
Ćwiek, Grzegorz
Difin
Subject:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie ryzykiem.
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - Polska - 1990-.
Publication Year:
2009
Variant title:
Business continuity management
Internal classification:
Organizacja.Zarządzanie
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania : zarządzanie kryzysem w organizacjach gospodarczych
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Kryzysy gospodarcze.
Zarządzanie ryzykiem.
Publication Year:
2009
Notes:
Na grzb. wyłącznie nazwa i numeracja serii
Bibliogr. przy art
Streszcz. ang
Variant title:
Zarządzanie kryzysem w organizacjach gospodarczych
Co-authors:
Włodarczyk, Mirosław (ekonomia). Red.
Marjański, Andrzej Joachim. Red.
Internal classification:
Przedsiębiorstwo
Books
library suggestion
Title:
Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne
Authors:
Wojciechowska-Filipek, Sylwia
Mazurek-Kucharska, Beata
Subject:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie informacją.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie i marketing
Psychologia
Publication Year:
2021
Notes:
Bibliografia na stronach 257-270
Co-authors:
CeDeWu. pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo
Books
library suggestion
Title:
Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa : rzecz o polskiej Policji
Authors:
Stawnicka, Jadwiga
Subject:
Policja - public relations - Polska - 1990-.
Komunikacja interpersonalna.
Komunikacja - aspekt społeczny.
Zarządzanie kryzysowe.
Policja - Polska - opinia publiczna.
Publication Year:
2013
Notes:
Z okazji jubileuszu 95-lecia powstania Policji Państwowej
Il. kolor. również na wyklejkach
Bibliogr. przy rodz
Variant title:
Rzecz o polskiej Policji
Co-authors:
Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo. pbl
Internal classification:
Polityka.Bezpieczeństwo.Instytucje
Books
library suggestion
Title:
Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie. Cz. 2
Subject:
Przestępczość - zwalczanie.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo narodowe.
Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Zarządzanie kryzysowe.
Publication Year:
2011
Notes:
Bibliogr. przy pracach
Tekst. pol., ang., słowac., streszcz. ang. i pol. przy pracach
Co-authors:
Chrabkowski, Marek. Red.
Tatarczuk, Cezary. Red.
Tomaszewski, Janusz (ekonomista). Red.
Internal classification:
Prawo administracyjne
Books
    Showing 1-90 from 90 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process